Návod na hru B I N G O

Vstup do hry

Upozornenie:


  • Hry na KvízMajstrovi sú zadarmo a slúžia na zábavu. Nie je z nich možné žiadnym spôsobom získať akýkoľvek finančný profit.

    Návod:


  • Hru BINGO hráte online proti ostatným hráčom na stránke www.kvizmajster.sk. Každý hráč si v ľubovoľnom čase môže vymeniť BINGO karty za žetóny(mena, ktorú získavate voľne za hranie rôznych iných hier na kvízmajstrovi). Cena jednej karty je 20 žetónov. Zamenená BINGO karta je vždy platná až pre ďalšie kolo hry.
  • Hracie kolo prebieha v minútových intervaloch. Každú minútu sa vygeneruje jedno náhodné číslo a to sa automaticky zaznačí na všetkých BINGO kartách, ktoré sú v hre. Hra končí, ak sú na niektorej BINGO karte vyznačené všetky políčka/čísla okrem stredného pasívneho políčka.
  • Po skončení hry prebieha voľný čas, určený hlavne na zámenu výherných kariet za body alebo nákup nových kariet. Voľný čas trvá 10 minút, resp. 60 minút počas neskorej noci. Ak si vítaz v tomto čase kartu nezamení za body, tieto prepadnú do ďalšieho kola.
  • Vyherné BINGO karty sú aj tie, ktoré majú na hracom poli označené rohy, alebo diagonály.
  • Každou zámenou BINGO karty sa navyšuje takzvaný JackPot, tj. suma bodov, ktorá je určená na odmeny. Ak víťaz kartu na konci hry neodošle, body zostávajú v JackPote pre ďalšie kolo. Víťaz získava polovicu bodovej sumy v JackPote. Ak je víťazov viac, suma aj pomer sa zvyšuje. Tj. napr. 5 víťazov si rozdelí 5/6 JackPotu.

    Príjemnú zábavu priatelia