Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1zuborj6601302 dnitáto hra už skončila660130koniec
2660130zuborj2 dnitáto hra už skončila660130koniec
3zuborjpucik2 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
4Cleverzuborj2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
5zuborjClever2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
6zuborjpucik2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
7660130zuborj2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
8Cleverzuborj2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
9Cleverzuborj2 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
10660130zuborj2 dnitáto hra už skončila660130koniec
11660130zuborj2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
12zuborj6601302 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
13zuborj6601302 dnitáto hra už skončila660130koniec
14zuborj6601302 dnitáto hra už skončila660130koniec
15zuborj6601302 dnitáto hra už skončila660130koniec
16zuborjClever2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
17zuborjClever2 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
18Cleverzuborj2 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
19Cleverzuborj2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
20zuborjClever2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
21Cleverzuborj2 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
22660130zuborj2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
23660130zuborj2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
24zuborjmarrybela2 dnitáto hra už skončilamarrybelakoniec
25zuborjMythOS6662 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
26zuborjMythOS6662 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
27zuborjMythOS6662 dnitáto hra už skončilaMythOS666koniec
28zuborjMythOS6662 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
29zuborjMythOS6662 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
30Cleverzuborj3 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
31Cleverzuborj3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
32Cleverzuborj3 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
33Cleverzuborj3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
34Cleverzuborj3 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
35zuborjringo1233 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
36zuborjringo1233 dnitáto hra už skončila(čistá hra) ringo123koniec
37ringo123zuborj3 dnitáto hra už skončilaringo123koniec
38ringo123zuborj3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
39zuborjbagoboy3 dnitáto hra už skončilabagoboykoniec
40zuborjtorpedo3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
41Cleverzuborj3 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
42zuborjClever3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
43Cleverzuborj3 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
44zuborjhydrokela3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
45zuborjhydrokela3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
46zuborjhydrokela3 dnitáto hra už skončilahydrokelakoniec
47zuborjDanco3 dnitáto hra už skončilaDancokoniec
48PETERMzuborj3 dnitáto hra už skončilaPETERMkoniec
49zuborjPETERM3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
50zuborjPETERM3 dnitáto hra už skončilaPETERMkoniec
51zuborjPETERM3 dnitáto hra už skončilaPETERMkoniec
52zuborjPETERM3 dnitáto hra už skončilaPETERMkoniec
53zuborjpurple803 dnitáto hra už skončilapurple80koniec
54zuborjpurple803 dnitáto hra už skončilapurple80koniec
55Cleverzuborj3 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
56zuborjClever3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) Cleverkoniec
57kapybarazuborj3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
58Cleverzuborj3 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
59zuborjClever3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
60CIBULOzuborj3 dnitáto hra už skončilaCIBULOkoniec
61zuborjkapybara3 dnitáto hra už skončilakapybarakoniec
62kapybarazuborj3 dnitáto hra už skončilakapybarakoniec
63kapybarazuborj3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
64zuborjkapybara3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
65zuborjkapybara3 dnitáto hra už skončilakapybarakoniec
66hydrokelazuborj3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
67zuborjhydrokela3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
68zuborjLekvaros3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
69kapybarazuborj3 dnitáto hra už skončilakapybarakoniec
70zuborjkapybara3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
71kapybarazuborj3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) kapybarakoniec
72660130zuborj4 dnitáto hra už skončila660130koniec
73kapybarazuborj4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
74kapybarazuborj4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
75kapybarazuborj4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
76kapybarazuborj4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
77zuborjLolko335 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
78zuborjLolko335 dnítáto hra už skončilaLolko33koniec
79zuborjLolko335 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
80zuborjLolko335 dnítáto hra už skončilaLolko33koniec
81zuborjLolko335 dnítáto hra už skončilaLolko33koniec
82zuborjLolko335 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
83zuborjmirka1255 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
84zuborjmirka1255 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
85zuborjkamosMarty5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
86zuborjmirka1255 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
87zuborjmirka1255 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
88kapybarazuborj5 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
89kapybarazuborj5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
90zuborjClever6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
91zuborjLekvaros6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
92zuborjpucik6 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
93zuborjpucik6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
94zuborjpucik6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
95zuborjgambosko6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
96zuborjyanick706 dnítáto hra už skončilayanick70koniec
97marijazuborj6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
98zuborjBonjo6 dnítáto hra už skončilaBonjokoniec
99zuborjBonjo6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
100zuborjBonjo6 dnítáto hra už skončilaBonjokoniec