Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1zuborjMaster4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
2zuborjMaster4 dnitáto hra už skončilaMasterkoniec
3zeuszuborj4 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
4zuborjMaster4 dnitáto hra už skončilaMasterkoniec
5zuborjMaster4 dnitáto hra už skončilaMasterkoniec
6zuborjMaster4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
7Masterzuborj4 dnitáto hra už skončilaMasterkoniec
8Masterzuborj4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
9Masterzuborj4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
10zuborjmirka1254 dnitáto hra už skončilamirka125koniec
11zuborjmirka1254 dnitáto hra už skončilamirka125koniec
12zuborjmirka1254 dnitáto hra už skončilamirka125koniec
13milboyzuborj4 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
14zuborjMaster4 dnitáto hra už skončilaMasterkoniec
15zuborj6IWUSQA64 dnitáto hra už skončila6IWUSQA6koniec
16zuborj6IWUSQA64 dnitáto hra už skončila6IWUSQA6koniec
17zuborjpucik5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
18zuborjpucik5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
19zuborjKlasik5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
20zuborjKlasik5 dnítáto hra už skončilaKlasikkoniec
21zuborjpucik5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
22zuborjpucik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
23zuborjzako675 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
24zuborjzako675 dnítáto hra už skončilazako67koniec
25zako67zuborj5 dnítáto hra už skončilazako67koniec
26zuborjMaster5 dnítáto hra už skončilaMasterkoniec
27zuborjTurbo135 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
28Turbo13zuborj5 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
29Turbo13zuborj5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
30zuborjTurbo135 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
31aaamiskozuborj5 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
32Turbo13zuborj5 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
33zuborjTurbo135 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
34zuborjTurbo135 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
35zuborjTurbo135 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
36zuborjaaamisko5 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
37aaamiskozuborj5 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
38zuborjTurbo135 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
39zuborjTurbo135 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
40Turbo13zuborj5 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
41Turbo13zuborj5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
42zuborjTurbo135 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
43Turbo13zuborj5 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
44zuborjTurbo135 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
45Turbo13zuborj5 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
46zuborjnorovcan5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
47norovcanzuborj5 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
48julisazuborj5 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
49zuborjTurbo135 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
50zuborjTurbo135 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
51zuborjzeus6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
52zako67zuborj6 dnítáto hra už skončilazako67koniec
53zuborjzeus6 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
54zuborjzeus6 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
55zeuszuborj6 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
56zuborjzeus6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
57zeuszuborj6 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
58zuborjzeus6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
59zuborjzako676 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
60zako67zuborj6 dnítáto hra už skončilazako67koniec
61zako67zuborj6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
62aaamiskozuborj7 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
63zuborjchazz7 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
64zuborjaaamisko7 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
65aaamiskozuborj7 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
66Janka777zuborj7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
67zuborjJanka7777 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
68aaamiskozuborj7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
69julisazuborj7 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
70zuborjpucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
71zuborjjulisa7 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
72julisazuborj7 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
73zuborjpucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
74pucikzuborj7 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
75zuborjpucik7 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
76zuborjpucik7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
77pucikzuborj7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) pucikkoniec
78zako67zuborj7 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
79zuborjVujevic7 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
80Vujeviczuborj7 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
81zuborjVujevic7 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
82Vujeviczuborj7 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
83Vujeviczuborj7 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
846IWUSQA6zuborj7 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
85Masterzuborj7 dnítáto hra už skončilaMasterkoniec
86zuborjmirkoc8 dnítáto hra už skončilamirkockoniec
87zuborjmirkoc8 dnítáto hra už skončilamirkockoniec
88zuborjpucik8 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
89Forgizuborj8 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
90zako67zuborj8 dnítáto hra už skončilazako67koniec
91zuborjzako678 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
92zuborjzilka8 dnítáto hra už skončilazilkakoniec
93zuborjVujevic8 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
94zuborjringo1238 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
95zuborjzako678 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
96zuborjzako678 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
97Leskaczuborj8 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
98Leskaczuborj8 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
99zuborjrudy1678 dnítáto hra už skončilarudy167koniec
100zuborjtosuja8 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec