Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1zuborjnitril2 hod.táto hra už skončilanitrilkoniec
2zuborjnitril2 hod.táto hra už skončilanitrilkoniec
3zuborjsulim2 hod.táto hra už skončilasulimkoniec
4zuborjnorovcan2 hod.táto hra už skončilazuborjkoniec
5zuborjgambosko2 hod.táto hra už skončilagamboskokoniec
6julisazuborj1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
7zuborjzeus1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
8julisazuborj1 deňtáto hra už skončilajulisakoniec
9zuborjspitfire1 deňtáto hra už skončilaspitfirekoniec
10zuborjspitfire1 deňtáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
11zuborjsulim1 deňtáto hra už skončilasulimkoniec
12sadlonszuborj1 deňtáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
13Jorgezuborj1 deňtáto hra už skončilaJorgekoniec
14Jorgezuborj1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
15Jorgezuborj1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
16zuborjJorge1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
17zuborjpucik1 deňtáto hra už skončilapucikkoniec
18aaamiskozuborj1 deňtáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
19zuborjnorovcan1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
20zuborjnorovcan1 deňtáto hra už skončilanorovcankoniec
21norovcanzuborj1 deňtáto hra už skončilanorovcankoniec
22zuborjnorovcan1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
23norovcanzuborj1 deňtáto hra už skončilanorovcankoniec
24norovcanzuborj1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
25zuborjnorovcan1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
26norovcanzuborj1 deňtáto hra už skončilanorovcankoniec
27norovcanzuborj1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
28zuborjpucik1 deňtáto hra už skončilapucikkoniec
29norovcanzuborj1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
30sulimzuborj5 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
31zuborjpucik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
32Olusazuborj11 dnítáto hra už skončilaOlusakoniec
33seanzuborj11 dnítáto hra už skončilaseankoniec
34seanzuborj11 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
35zuborjsean11 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
36seanzuborj11 dnítáto hra už skončilaseankoniec
37seanzuborj11 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
38zuborjMythOS66612 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
39zuborjaaamisko12 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
40zuborjaaamisko12 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
41zuborjmirka12512 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
42zuborjaaamisko12 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
43zuborjMythOS66612 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
44zuborjsulim12 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
45MythOS666zuborj12 dnítáto hra už skončilaMythOS666koniec
46Tommy023zuborj12 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
47zuborjaaamisko12 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
48Tommy023zuborj13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
49Tommy023zuborj13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
50zuborjsulim13 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
51zuborjsulim13 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
52zuborjsulim13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
53zuborjringo12313 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
54zuborjringo12313 dnítáto hra už skončilaringo123koniec
55ringo123zuborj13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
56zuborjsulim13 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
57zuborjsulim13 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
58zuborjsulim13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
59zuborjringo12313 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
60ringo123zuborj13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
61zuborjringo12313 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
62zuborjcukricek13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
63zuborjringo12313 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
64zuborjTommy02313 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
65zuborjsulim13 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
66sulimzuborj13 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
67zuborjzilka13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
68zuborjzako6713 dnítáto hra už skončilazako67koniec
69zako67zuborj13 dnítáto hra už skončilazako67koniec
70zako67zuborj13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
71zako67zuborj13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
72zako67zuborj13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
73zuborjsean13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
74zuborjHarpija13 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
75zuborjSimicek55513 dnítáto hra už skončilaSimicek555koniec
76zuborjSimicek55513 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
77zuborjDedko14 dnítáto hra už skončilaDedkokoniec
78Dedkozuborj14 dnítáto hra už skončilaDedkokoniec
79zuborjsulim14 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
80zuborjsulim14 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
81zuborjsulim14 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
82660130zuborj14 dnítáto hra už skončila660130koniec
83zuborjsulim14 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
84zuborjsulim14 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
85zuborjsulim14 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
86zuborjsulim14 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
87zuborjsulim14 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
88zuborjHarpija14 dnítáto hra už skončilaHarpijakoniec
89660130zuborj14 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
90660130zuborj14 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
91660130zuborj14 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
92zuborjnorovcan14 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
93zuborjnorovcan14 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
94zuborjjulisa14 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
95zuborjjulisa14 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
96zuborjnorovcan14 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
97zuborjnorovcan14 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
98zuborjnorovcan14 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
99zuborjnorovcan14 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
100zuborjnorovcan14 dnítáto hra už skončila(čistá hra) norovcankoniec