Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1zeuspucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
2zeuspucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
3stafordpucik4 dnitáto hra už skončila(čistá hra) pucikkoniec
4sadlonspucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
5zuborjpucik4 dnitáto hra už skončila(čistá hra) pucikkoniec
6zeuspucik4 dnitáto hra už skončila(čistá hra) pucikkoniec
7Kuro66pucik5 dnítáto hra už skončila* Kuro66 postih (-2b) *koniec
8Kuro66pucik5 dnítáto hra už skončilaKuro66koniec
9Kuro66pucik5 dnítáto hra už skončilaKuro66koniec
10Kuro66pucik5 dnítáto hra už skončilaKuro66koniec
11jan1166pucik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
12Turbo13pucik5 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
13maftejkopucik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
14maftejkopucik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
15zako67pucik6 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
16aaamiskopucik6 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
17julisapucik6 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
18norovcanpucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
19norovcanpucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
20zako67pucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
21zako67pucik7 dnítáto hra už skončilazako67koniec
22zeuspucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
23stafordpucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
24Olusapucik7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) pucikkoniec
25zeuspucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
26zeuspucik7 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
27zeuspucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
28Harpijapucik7 dnítáto hra už skončilaHarpijakoniec
29jan1166pucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
30zeuspucik7 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
31zuborjpucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
32zuborjpucik7 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
33julisapucik8 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
34zako67pucik8 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
35zako67pucik8 dnítáto hra už skončilazako67koniec
36aaamiskopucik8 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
37zako67pucik9 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
38julisapucik9 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
39milboypucik9 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
40zeuspucik9 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
41zuborjpucik9 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
42stafordpucik9 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
43stafordpucik9 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
44stafordpucik9 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
45aaamiskopucik9 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
46aaamiskopucik9 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
47aaamiskopucik9 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
48stafordpucik9 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
49stafordpucik9 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
50stafordpucik9 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
51stafordpucik9 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
52stafordpucik10 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
53zako67pucik10 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
54zako67pucik10 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
55zako67pucik10 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
56zako67pucik10 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
57zako67pucik11 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
58zako67pucik11 dnítáto hra už skončila(čistá hra) pucikkoniec
59zako67pucik11 dnítáto hra už skončilazako67koniec
60zeuspucik11 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
61Olusapucik11 dnítáto hra už skončila(čistá hra) pucikkoniec
62Harpijapucik11 dnítáto hra už skončilaHarpijakoniec
63MythOS666pucik11 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
64zako67pucik11 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
65Turbo13pucik11 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
66Turbo13pucik11 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
67Turbo13pucik11 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
68Turbo13pucik11 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
69futilapucik11 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
70stafordpucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
71julisapucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
72julisapucik12 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
73julisapucik12 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
74Kuro66pucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
75Masterpucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
76Masterpucik12 dnítáto hra už skončilaMasterkoniec
77Masterpucik12 dnítáto hra už skončilaMasterkoniec
78Masterpucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
79Masterpucik12 dnítáto hra už skončilaMasterkoniec
80pucikzilka12 dnítáto hra už skončilazilkakoniec
81Jorgepucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
82zako67pucik12 dnítáto hra už skončilazako67koniec
83zako67pucik12 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
84Kuro66pucik12 dnítáto hra už skončilaKuro66koniec
85pucikaaamisko12 dnítáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
86mirka125pucik12 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
87Turbo13pucik12 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
88Turbo13pucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
89milboypucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
90Turbo13pucik12 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
91mirka125pucik12 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
92mirka125pucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
93mirka125pucik12 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
94pucikmirko1012 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
95mirka125pucik12 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
96mirka125pucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
97mirka125pucik12 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
98mirka125pucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
99mirka125pucik12 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
100mirka125pucik12 dnítáto hra už skončilapucikkoniec