Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1pucikkavaro1m 32státo hra už skončilapucikkoniec
2Cipropucik8m 29státo hra už skončilaCiprokoniec
3Cipropucik12m 39státo hra už skončilapucikkoniec
4pucikkiktam1 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
5pupavkapucik2 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
6zako67pucik2 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
7zako67pucik3 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
8kapybarapucik3 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
9pucikkapybara3 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
10pucikpupavka3 hod.táto hra už skončilapupavkakoniec
11pucikkavaro3 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
12pucikpupavka3 hod.táto hra už skončilapupavkakoniec
13pucikkavaro3 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
14kavaropucik4 hod.táto hra už skončilakavarokoniec
15puciktorpedo5 hod.táto hra už skončilatorpedokoniec
16zako67pucik9 hod.táto hra už skončilazako67koniec
17pucikzako679 hod.táto hra už skončilazako67koniec
18milboypucik9 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
19zako67pucik9 hod.táto hra už skončilazako67koniec
20pucikzako679 hod.táto hra už skončilazako67koniec
21zako67pucik9 hod.táto hra už skončilazako67koniec
22zako67pucik9 hod.táto hra už skončilazako67koniec
23zako67pucik9 hod.táto hra už skončilazako67koniec
24pucikDanco1 deňtáto hra už skončilaDancokoniec
25pucikmilboy1 deňtáto hra už skončilapucikkoniec
26kavaropucik1 deňtáto hra už skončilakavarokoniec
27aaamiskopucik1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
28jankohraskopucik1 deňtáto hra už skončilapucikkoniec
29pucikjankohrasko1 deňtáto hra už skončilapucikkoniec
30kapybarapucik2 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
31ringo123pucik2 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
32kapybarapucik2 dnitáto hra už skončilakapybarakoniec
33kapybarapucik2 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
34kapybarapucik2 dnitáto hra už skončilakapybarakoniec
35kapybarapucik2 dnitáto hra už skončilakapybarakoniec
36zako67pucik3 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
37kapybarapucik3 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
38PIKO7pucik3 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
39eunikapucik3 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
40puciktorpedo3 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
41Zdenotpucik3 dnitáto hra už skončilaZdenotkoniec
42pucikPIKO73 dnitáto hra už skončilaPIKO7koniec
43kapybarapucik3 dnitáto hra už skončilakapybarakoniec
44kapybarapucik3 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
45kapybarapucik3 dnitáto hra už skončilakapybarakoniec
46pucikBonjo3 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
47pucikkamosMarty3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) pucikkoniec
48pucikkamosMarty3 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
49pucikMichal893 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
50pucikPIKO73 dnitáto hra už skončilaPIKO7koniec
51jankohraskopucik3 dnitáto hra už skončilajankohraskokoniec
52pucikMichal894 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
53ringo123pucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
54BistroUskopucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
55joky1492pucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
56Cipropucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
57Cipropucik4 dnitáto hra už skončilaCiprokoniec
58zuborjpucik4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
59ringo123pucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
60joky1492pucik4 dnitáto hra už skončilajoky1492koniec
61zuzu2612pucik4 dnitáto hra už skončilazuzu2612koniec
62Cipropucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
63jankohraskopucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
64jankohraskopucik4 dnitáto hra už skončilajankohraskokoniec
65jankohraskopucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
66jankohraskopucik4 dnitáto hra už skončilajankohraskokoniec
67Cipropucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
68zako67pucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
69zeuspucik4 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
70aaamiskopucik4 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
71aaamiskopucik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
72pucikkapybara5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
73kapybarapucik5 dnítáto hra už skončilakapybarakoniec
74pucikaaamisko5 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
75fujarospucik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
76puciktorpedo5 dnítáto hra už skončila(čistá hra) pucikkoniec
77pucikBonjo5 dnítáto hra už skončilaBonjokoniec
78pucikzuzu26125 dnítáto hra už skončilazuzu2612koniec
79pucikjankohrasko5 dnítáto hra už skončilajankohraskokoniec
80pucikTato19555 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
81jankohraskopucik5 dnítáto hra už skončilajankohraskokoniec
82futilapucik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
83Olusapucik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
84zako67pucik5 dnítáto hra už skončilazako67koniec
85zuborjpucik5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
86zako67pucik6 dnítáto hra už skončilazako67koniec
87zako67pucik6 dnítáto hra už skončilazako67koniec
88zako67pucik6 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
89stafordpucik6 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
90stafordpucik6 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
91Lekvarospucik6 dnítáto hra už skončilaLekvaroskoniec
92zako67pucik6 dnítáto hra už skončilazako67koniec
93jarko13pucik6 dnítáto hra už skončilajarko13koniec
94zako67pucik6 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
95Cipropucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
96Cipropucik7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
97pucikhavala7 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
98BistroUskopucik7 dnítáto hra už skončilaBistroUskokoniec
99Majka9pucik8 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
100Majka9pucik8 dnítáto hra už skončilapucikkoniec