Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1marijakvizmajster2 hod.táto hra už skončila(čistá hra) marijakoniec
2marijasean1 deňtáto hra už skončilamarijakoniec
3marijakvizmajster2 dnitáto hra už skončilamarijakoniec
4marijasatanko2 dnitáto hra už skončilamarijakoniec
5marijaringo1232 dnitáto hra už skončilaringo123koniec
6marijaOlusa2 dnitáto hra už skončilaOlusakoniec
7marija6601305 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
8marijasean5 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
9marijakvizmajster6 dnítáto hra už skončila(čistá hra) marijakoniec
10marijakvizmajster7 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
11marijakvizmajster7 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
12marijadanik7 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
13marijakvizmajster7 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
14660130marija8 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
15660130marija8 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
16marijakvizmajster8 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
17marijakvizmajster9 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
18marijakvizmajster9 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
19marijamirko109 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
20marijaaaamisko10 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
21marija66013010 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
22marijasean10 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
23marijazuborj10 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
24marijasatanko10 dnítáto hra už skončilasatankokoniec
25marijakvizmajster11 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
26marijakvizmajster11 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
27marijakvizmajster11 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
28marijakvizmajster12 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
29marijasean12 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
30660130marija12 dnítáto hra už skončila(čistá hra) marijakoniec
31marijakvizmajster12 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
32660130marija12 dnítáto hra už skončila(čistá hra) marijakoniec
33marijastarlord0712 dnítáto hra už skončila(čistá hra) marijakoniec
34marijastarlord0712 dnítáto hra už skončilastarlord07koniec
35marijamirka12512 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
36marijakvizmajster12 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
37marijaJorge12 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
38marijaJunko13 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
39chazzmarija13 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
40marijapucik13 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
41marijamirka12514 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
42marijastarlord0714 dnítáto hra už skončilastarlord07koniec
43marijakvizmajster15 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
44marijapucik15 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
45seanmarija16 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
46magor123marija16 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
47marijaLupinko16 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
48marijamirko1016 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
49Lupinkomarija16 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Lupinkokoniec
50Lupinkomarija16 dnítáto hra už skončilaLupinkokoniec
51magor123marija16 dnítáto hra už skončilamagor123koniec
52magor123marija16 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
53marijakvizmajster17 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
54ladik2marija17 dnítáto hra už skončilaladik2koniec
55marijagambosko17 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
56magor123marija17 dnítáto hra už skončilamagor123koniec
57magor123marija17 dnítáto hra už skončila(čistá hra) magor123koniec
58magor123marija17 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
59marijamagor12317 dnítáto hra už skončilamagor123koniec
60marijakvizmajster18 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
61marija66013018 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
62marijaHarpija18 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
63marijakvizmajster19 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
64marijaKarol4019 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
65marijaBonjo19 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
66marijanorovcan19 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
67660130marija19 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
68marijakvizmajster20 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
69marijakvizmajster20 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
70marijakvizmajster20 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
71danikmarija20 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
72marijacitra20 dnítáto hra už skončilacitrakoniec
73marijatorpedo20 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
74marijatorpedo20 dnítáto hra už skončilatorpedokoniec
75marijaHarpija20 dnítáto hra už skončilaHarpijakoniec
76marijaHarpija20 dnítáto hra už skončilaHarpijakoniec
77marijastarlord0720 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
78marijakvizmajster21 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
79660130marija21 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
80marijakvizmajster21 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
81marijaaaamisko21 dnítáto hra už skončila(čistá hra) marijakoniec
82marijastarlord0721 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
83marijaladik221 dnítáto hra už skončilaladik2koniec
84marijaOlusa21 dnítáto hra už skončilaOlusakoniec
85marijacitra21 dnítáto hra už skončilacitrakoniec
86marijaHarpija21 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
87marijafutila21 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
88marijaKarol4022 dnítáto hra už skončilaKarol40koniec
89marijakvizmajster22 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
90marijastarlord0722 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
91marijakvizmajster23 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
92marijakvizmajster23 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
93marijakvizmajster24 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
94manikabmarija24 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
95marijaaaamisko24 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
96marijakvizmajster24 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
97marijakvizmajster25 dnítáto hra už skončila* marija postih (-0b) *koniec
98marijakvizmajster25 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
99marijakvizmajster25 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
100marijafutila25 dnítáto hra už skončilamarijakoniec