Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1aaamiskokvizmajster8 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
2zuborjaaamisko8 hod.táto hra už skončilazuborjkoniec
3zuborjaaamisko8 hod.táto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
4zuborjaaamisko9 hod.táto hra už skončilazuborjkoniec
5aaamiskoHarpija9 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
6aaamiskoSakruj9 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
7aaamiskostaford9 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
8aaamiskomirka12512 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
9zako67aaamisko13 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
10aaamiskokvizmajster13 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
11zako67aaamisko13 hod.táto hra už skončilazako67koniec
12zako67aaamisko13 hod.táto hra už skončilazako67koniec
13aaamiskozako6713 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
14Vujevicaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
15aaamiskoTurbo131 deňtáto hra už skončilaTurbo13koniec
16Harpijaaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
17julisaaaamisko1 deňtáto hra už skončilajulisakoniec
18aaamiskokvizmajster1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
19aaamiskokvizmajster1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
20aaamiskonorovcan1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
21aaamiskoTurbo131 deňtáto hra už skončilaTurbo13koniec
22manuelaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
23Lupinkoaaamisko1 deňtáto hra už skončilaLupinkokoniec
24Lupinkoaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
25aaamiskokvizmajster1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
26aaamiskosadlons1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
27aaamiskosadlons1 deňtáto hra už skončilasadlonskoniec
28aaamiskokvizmajster1 deňtáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
29aaamiskoTurbo131 deňtáto hra už skončilaTurbo13koniec
30sadlonsaaamisko1 deňtáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
31aaamiskoJULKA1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
32aaamiskojulisa1 deňtáto hra už skončilajulisakoniec
33zazvoraaamisko1 deňtáto hra už skončilazazvorkoniec
34julisaaaamisko1 deňtáto hra už skončilajulisakoniec
35julisaaaamisko1 deňtáto hra už skončilajulisakoniec
36julisaaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
37julisaaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
38aaamiskosadlons1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
39aaamiskojulisa1 deňtáto hra už skončilajulisakoniec
40Jorgeaaamisko1 deňtáto hra už skončilaJorgekoniec
41Jorgeaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
42660130aaamisko1 deňtáto hra už skončila660130koniec
43aaamiskostaford1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
44aaamiskozuborj1 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
45aaamiskomirka1251 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
46stafordaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
47aaamiskostaford1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
48aaamiskokvizmajster1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
49aaamiskoTurbo131 deňtáto hra už skončila(čistá hra) Turbo13koniec
50aaamiskoTurbo131 deňtáto hra už skončilaTurbo13koniec
51Turbo13aaamisko1 deňtáto hra už skončilaTurbo13koniec
52aaamiskoTurbo131 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
53aaamiskokvizmajster1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
54aaamiskokvizmajster1 deňtáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
55aaamiskomilboy1 deňtáto hra už skončilamilboykoniec
56aaamiskokvizmajster1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
57Jorgeaaamisko1 deňtáto hra už skončilaJorgekoniec
58aaamiskoJorge1 deňtáto hra už skončilaJorgekoniec
59Jorgeaaamisko1 deňtáto hra už skončilaJorgekoniec
60Jorgeaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
61aaamiskoJorge1 deňtáto hra už skončilaJorgekoniec
62aaamiskokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
63aaamiskokvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
64Turbo13aaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
65aaamiskoTurbo132 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
66Turbo13aaamisko2 dnitáto hra už skončilaTurbo13koniec
67Turbo13aaamisko2 dnitáto hra už skončilaTurbo13koniec
68aaamiskokvizmajster2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
69aaamiskokvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
70aaamiskokvizmajster2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
71aaamiskokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
72zeusaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
73aaamiskozeus2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
74aaamiskozeus2 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
75aaamiskozeus2 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
76zeusaaamisko2 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
77zeusaaamisko2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
78zeusaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
79aaamiskoVujevic2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
80aaamiskopucik2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
81zeusaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
82aaamiskozeus2 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
83aaamiskorom4nko2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
84aaamiskomilboy2 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
85aaamiskomilboy2 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
86aaamiskopucik2 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
87aaamiskoTurbo132 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
88aaamiskoTurbo132 dnitáto hra už skončilaTurbo13koniec
89hydrokelaaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
90hydrokelaaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
91aaamiskohydrokela2 dnitáto hra už skončilahydrokelakoniec
92aaamiskomilboy2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
93aaamiskomilboy2 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
94Dedkoaaamisko2 dnitáto hra už skončilaDedkokoniec
95aaamiskokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
96aaamiskokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
97julisaaaamisko3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
98julisaaaamisko3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
99sadlonsaaamisko3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
100aaamiskoClaudinocka3 dnitáto hra už skončilaClaudinockakoniec