Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1aaamiskojulisa1 hod.táto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
2julisaaaamisko2 hod.táto hra už skončilajulisakoniec
3aaamiskokvizmajster2 hod.táto hra už skončilakvizmajsterkoniec
4aaamiskojulisa2 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
5julisaaaamisko2 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
6julisaaaamisko2 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
7aaamiskoDanco2 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
8aaamiskomanikab3 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
9aaamiskomilboy3 hod.táto hra už skončilamilboykoniec
10aaamiskokvizmajster3 hod.táto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
11milboyaaamisko3 hod.táto hra už skončilamilboykoniec
12aaamiskokvizmajster3 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
136IWUSQA6aaamisko3 hod.táto hra už skončila6IWUSQA6koniec
146IWUSQA6aaamisko3 hod.táto hra už skončila6IWUSQA6koniec
15torpedoaaamisko3 hod.táto hra už skončilatorpedokoniec
16aaamiskotorpedo4 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
17torpedoaaamisko4 hod.táto hra už skončilatorpedokoniec
18aaamiskotorpedo4 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
19aaamiskomirka1254 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
206IWUSQA6aaamisko4 hod.táto hra už skončila6IWUSQA6koniec
21aaamiskosadlons4 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
22julisaaaamisko4 hod.táto hra už skončilajulisakoniec
23julisaaaamisko4 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
24aaamiskomilboy4 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
25aaamiskochazz4 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
26hydrokelaaaamisko4 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
27hydrokelaaaamisko4 hod.táto hra už skončilahydrokelakoniec
28mirka125aaamisko4 hod.táto hra už skončilamirka125koniec
29aaamiskotorpedo5 hod.táto hra už skončilatorpedokoniec
30aaamiskokvizmajster9 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
31aaamiskokvizmajster9 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
32aaamiskomaartinees9 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
33aaamiskoringo1239 hod.táto hra už skončilaringo123koniec
34seanaaamisko16 hod.táto hra už skončilaseankoniec
35aaamiskomarrybela1 deňtáto hra už skončila(čistá hra) marrybelakoniec
36aaamiskomilboy1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
37seanaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
38seanaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
39aaamiskosean1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
40aaamiskodenmosa1 deňtáto hra už skončiladenmosakoniec
41denmosaaaamisko1 deňtáto hra už skončiladenmosakoniec
42aaamiskotorpedo1 deňtáto hra už skončilatorpedokoniec
43seanaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
44seanaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
45seanaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
46aaamiskozuborj1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
47aaamiskozuborj1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
48mirka125aaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
49aaamiskostaford1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
50aaamiskoLupinko1 deňtáto hra už skončilaLupinkokoniec
51seanaaamisko1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
52aaamisko6IWUSQA61 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
53seanaaamisko1 deňtáto hra už skončilaseankoniec
54aaamiskotorpedo1 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
55aaamiskokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
56aaamiskoalfateam2 dnitáto hra už skončilaalfateamkoniec
57aaamiskozuborj2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
58zuborjaaamisko2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
59aaamiskomirka1252 dnitáto hra už skončilamirka125koniec
60zuborjaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
61aaamiskoKarol402 dnitáto hra už skončilaKarol40koniec
62julisaaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
63maartineesaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
64aaamiskomaartinees2 dnitáto hra už skončilamaartineeskoniec
65seanaaamisko2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
66seanaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
67aaamiskosean2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
68seanaaamisko2 dnitáto hra už skončilaseankoniec
69seanaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
70seanaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
71aaamiskosean2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
72aaamiskocitra2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) citrakoniec
73aaamiskosean2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
74seanaaamisko2 dnitáto hra už skončilaseankoniec
75aaamiskosean2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
76seanaaamisko2 dnitáto hra už skončilaseankoniec
77aaamiskosadlons2 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
78aaamiskocitra2 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
79660130aaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
80seanaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
81seanaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
82aaamiskojulisa2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
83julisaaaamisko2 dnitáto hra už skončilajulisakoniec
84aaamiskomaartinees2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) maartineeskoniec
85aaamiskojulisa2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
86julisaaaamisko2 dnitáto hra už skončilajulisakoniec
87julisaaaamisko2 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
88aaamiskokvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
89aaamiskokvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
90aaamiskoBonjo2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) Bonjokoniec
91Bonjoaaamisko2 dnitáto hra už skončilaBonjokoniec
92aaamiskoBonjo2 dnitáto hra už skončilaBonjokoniec
93aaamiskoBonjo2 dnitáto hra už skončilaBonjokoniec
94aaamiskonorovcan2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
95aaamiskokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
96aaamiskoOlusa3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
97Olusaaaamisko3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
98seanaaamisko3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
99aaamiskotorpedo3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
100seanaaamisko3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) seankoniec