Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1futilaElke7 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
2Elkefutila7 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
3futilaElke7 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
4atramaElke20 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
5lublehElke20 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
6Elkestarlord0720 dnítáto hra už skončilastarlord07koniec
7macik1988Elke20 dnítáto hra už skončilamacik1988koniec
8Elkelienocka1720 dnítáto hra už skončilalienocka17koniec
9LajcsiElke20 dnítáto hra už skončilaLajcsikoniec
10Elkemisha20 dnítáto hra už skončilamishakoniec
11ElkeBozon20 dnítáto hra už skončilaBozonkoniec
12Elkezorro20 dnítáto hra už skončilazorrokoniec
13wendeeElke20 dnítáto hra už skončilawendeekoniec
14Elkestanley20 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
15ElkeIvan20 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
16Elkeherman20 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
17ElkeViera6520 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
18Elkewandaw7820 dnítáto hra už skončilawandaw78koniec
19Elkevewerka20 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
20Elkelienocka1781 dnítáto hra už skončilalienocka17koniec
21Elkekomi81 dnítáto hra už skončilakomikoniec
22Elkeprvosienka6281 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
23Elkestanley81 dnítáto hra už skončilastanleykoniec
24macik1988Elke81 dnítáto hra už skončilamacik1988koniec
25Viera65Elke81 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Viera65koniec
26LajcsiElke81 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
27zorroElke81 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zorrokoniec
28wandaw78Elke81 dnítáto hra už skončilawandaw78koniec
29atramaElke81 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
30ElkeBozon81 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
31vewerkaElke81 dnítáto hra už skončilavewerkakoniec
32IvanElke81 dnítáto hra už skončilaIvankoniec
33futilaElke82 dnítáto hra už skončilafutilakoniec
34futilaElke83 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Elkekoniec
35futilaElke96 dnítáto hra už skončilaElkekoniec
36futilaElke96 dnítáto hra už skončilafutilakoniec