Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1zeusdusan20147 hod.táto hra už skončiladusan2014koniec
2zeusjulisa7 hod.táto hra už skončilajulisakoniec
3zeuslubleh7 hod.táto hra už skončilalublehkoniec
4lublehzeus7 hod.táto hra už skončilalublehkoniec
5zeuslubleh8 hod.táto hra už skončilazeuskoniec
6Jorgezeus8 hod.táto hra už skončilazeuskoniec
7Jorgezeus8 hod.táto hra už skončilaJorgekoniec
8zeusmilboy8 hod.táto hra už skončilamilboykoniec
9zeuspucik9 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
10zeuspucik9 hod.táto hra už skončila(čistá hra) zeuskoniec
11pucikzeus9 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
12pucikzeus9 hod.táto hra už skončilazeuskoniec
13zeusMaster1 deňtáto hra už skončilazeuskoniec
14zeusMythOS6661 deňtáto hra už skončilaMythOS666koniec
15MythOS666zeus1 deňtáto hra už skončila(čistá hra) MythOS666koniec
16MythOS666zeus1 deňtáto hra už skončilazeuskoniec
17MythOS666zeus1 deňtáto hra už skončilazeuskoniec
18zeuspete17173 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
19zeuspete17173 dnitáto hra už skončilapete1717koniec
20zeusjulisa3 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
21zeusjulisa3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zeuskoniec
22julisazeus3 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
23zeusaaamisko3 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
24aaamiskozeus3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
25zeusjulisa3 dnitáto hra už skončilajulisakoniec
26660130zeus3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) 660130koniec
27zeus6601303 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
28660130zeus3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zeuskoniec
29660130zeus3 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
30zeus6601303 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
31zeus6601303 dnitáto hra už skončila660130koniec
32stafordzeus3 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
33stafordzeus3 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
34zeusstaford3 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
35stafordzeus3 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
36stafordzeus3 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
37zeushydrokela3 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
38Masterzeus4 dnitáto hra už skončilaMasterkoniec
39zeuszuborj4 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
40zeusKlasik4 dnitáto hra už skončilaKlasikkoniec
41Masterzeus4 dnitáto hra už skončilaMasterkoniec
42lublehzeus4 dnitáto hra už skončilalublehkoniec
43zeusMaster4 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
44zeusmilboy4 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
45julisazeus5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
46julisazeus5 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
47julisazeus5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
48Janka777zeus5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
49zeusjulisa5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
50Janka777zeus5 dnítáto hra už skončilaJanka777koniec
51Janka777zeus5 dnítáto hra už skončilaJanka777koniec
52julisazeus5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
53Janka777zeus5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
54zeusjulisa5 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
55Janka777zeus5 dnítáto hra už skončilaJanka777koniec
56zeusjulisa5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
57zeusJanka7775 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
58zeuskvizmajster5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
59zeusaaamisko5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
60julisazeus5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
61aaamiskozeus5 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
62zeusaaamisko5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
63aaamiskozeus5 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
64Janka777zeus5 dnítáto hra už skončilaJanka777koniec
65zeusJanka7775 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
66Janka777zeus5 dnítáto hra už skončilaJanka777koniec
67Janka777zeus5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
68stafordzeus5 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
69stafordzeus5 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
70stafordzeus5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
71aaamiskozeus5 dnítáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
72aaamiskozeus5 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zeuskoniec
73zeusaaamisko5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
74zeusaaamisko5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
75zeusaaamisko5 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zeuskoniec
76zeusVujevic5 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
77zeusVujevic5 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
78zeuspucik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
79torpedozeus5 dnítáto hra už skončilatorpedokoniec
80zeusmaftejko5 dnítáto hra už skončilamaftejkokoniec
81zeusmaftejko5 dnítáto hra už skončilamaftejkokoniec
82maftejkozeus5 dnítáto hra už skončilamaftejkokoniec
83zeuskvizmajster5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
84zeuszilka5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
85zeusDolkam5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
86zeusDolkam5 dnítáto hra už skončilaDolkamkoniec
87zeusDolkam5 dnítáto hra už skončilaDolkamkoniec
88zeusDolkam5 dnítáto hra už skončilaDolkamkoniec
89zeuspucik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
90zeustorpedo5 dnítáto hra už skončilatorpedokoniec
91zeusluty505 dnítáto hra už skončilaluty50koniec
92zeusluty505 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
93zeusDanco5 dnítáto hra už skončilaDancokoniec
94zeusDanco5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
95zeusjulisa5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
96zeusDanco5 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
97zeusaaamisko6 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
98zeusaaamisko6 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
99Janka777zeus6 dnítáto hra už skončilaJanka777koniec
100zeusaaamisko6 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec