Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1mirka125danik2 dnitáto hra už skončilamirka125koniec
2danikLupinko3 dnitáto hra už skončilaLupinkokoniec
3Harpijadanik3 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
4zuborjdanik3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) danikkoniec
5Harpijadanik3 dnitáto hra už skončilaHarpijakoniec
6zuborjdanik3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
7zuborjdanik3 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
8danikcitra4 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
9danikcitra4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
10danikcitra4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
11danikfutila4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
12staforddanik4 dnitáto hra už skončila(čistá hra) danikkoniec
13danikstaford4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
14danikstaford4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
15danikstaford4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
16danikstaford4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
17staforddanik4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
18danikstaford4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
19danikstaford4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
20danikstaford4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
21danikstaford4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
22danikstaford4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
23danikstaford4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
24danikstaford4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
25danikstaford4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
26danikstaford4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
27danikstaford4 dnitáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
28danikstaford4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
29staforddanik4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
30staforddanik4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
31marijadanik4 dnitáto hra už skončilamarijakoniec
32danikOlusa4 dnitáto hra už skončila(čistá hra) Olusakoniec
33daniknitril5 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
34daniknorovcan5 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
35daniknorovcan5 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
36daniknorovcan5 dnítáto hra už skončila(čistá hra) norovcankoniec
37daniknorovcan5 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
38danikzilka6 dnítáto hra už skončilazilkakoniec
39zuborjdanik6 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
40danikzuborj6 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
41danikzuborj6 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
42danikzuborj6 dnítáto hra už skončila(čistá hra) danikkoniec
43danikzuborj6 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
44danikzuborj6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
45danikzuborj6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
46danikzuborj6 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
47danikzuborj6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
48danikzuborj6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
49danikzuborj6 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
50daniksean8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
51daniknitril8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
52seandanik8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
53daniksean8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
54danikmanikab8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
55manikabdanik8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
56danikmaartinees8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
57stanislav09danik8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
58danikfutila8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
59danikfutila8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
60daniksean8 dnítáto hra už skončilaseankoniec
61daniksean8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
62daniksean8 dnítáto hra už skončilaseankoniec
63seandanik8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
64daniksatanko8 dnítáto hra už skončilasatankokoniec
65seandanik8 dnítáto hra už skončila(čistá hra) danikkoniec
66danikjulisa8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
67daniksean8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
68seandanik8 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
69danikDolkam11 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
70danikDolkam11 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
71danikKlasik11 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
72danikKlasik11 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
73danikKlasik11 dnítáto hra už skončilaKlasikkoniec
74danikKlasik11 dnítáto hra už skončilaKlasikkoniec
75danikKlasik11 dnítáto hra už skončilaKlasikkoniec
76danikVujevic11 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
77danikVujevic11 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
78Vujevicdanik11 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
79pete1717danik11 dnítáto hra už skončilapete1717koniec
80danikaaamisko12 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
81daniknitril12 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
82danikKlasik12 dnítáto hra už skončilaKlasikkoniec
83danikstaford12 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
84danikstaford12 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
85daniknitril12 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
86danikbagoboy12 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
87bagoboydanik12 dnítáto hra už skončilabagoboykoniec
88danikbagoboy13 dnítáto hra už skončilabagoboykoniec
89danikpucik13 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
90daniktorpedo13 dnítáto hra už skončilatorpedokoniec
91danikJorge14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
92daniktorpedo14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
93danikJorge14 dnítáto hra už skončilaJorgekoniec
94Jorgedanik14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
95Jorgedanik14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
96danikJorge14 dnítáto hra už skončila(čistá hra) danikkoniec
97Jorgedanik14 dnítáto hra už skončilaJorgekoniec
98Janka777danik14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
99Janka777danik14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
100pucikdanik15 dnítáto hra už skončilapucikkoniec