Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1marian7danik1 deňtáto hra už skončilamarian7koniec
2norovcandanik1 deňtáto hra už skončiladanikkoniec
3norovcandanik1 deňtáto hra už skončiladanikkoniec
4Klasikdanik1 deňtáto hra už skončiladanikkoniec
5danikeunika3 dnitáto hra už skončilaeunikakoniec
6Vujevicdanik3 dnitáto hra už skončilaVujevickoniec
7ringo123danik3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) ringo123koniec
8ringo123danik3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) danikkoniec
9danikmanikab4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
10zeusdanik4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
11danikDuska14 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
12danikaaamisko4 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
13danikaaamisko4 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
14danikmanikab4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
15Cleverdanik4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
16danikpeterjen4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
17danikTomas924 dnitáto hra už skončila(čistá hra) danikkoniec
18Tomas92danik4 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
19Cleverdanik5 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
20danikaaamisko5 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
21daniksadlons5 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
22danikzuborj5 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
23peterjendanik5 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
24zuborjdanik5 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
25pucikdanik5 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
26Tawadanik7 dnítáto hra už skončilaTawakoniec
27Harpijadanik7 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
28danikevabjuk7 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
29danikTawa8 dnítáto hra už skončilaTawakoniec
30Duska1danik8 dníXdanik pozrieť
31danikeunika8 dnítáto hra už skončilaeunikakoniec
32danikeunika8 dnítáto hra už skončilaeunikakoniec
33daniktorpedo10 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
34danikPIKO710 dnítáto hra už skončilaPIKO7koniec
35danikVujevic10 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
36danikVujevic10 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
37Vujevicdanik10 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
38Vujevicdanik10 dnítáto hra už skončila(čistá hra) danikkoniec
39danikPIKO710 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
40sumafuk18danik11 dnítáto hra už skončila(čistá hra) sumafuk18koniec
41danikkorzarik11 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
42sumafuk18danik11 dnítáto hra už skončilasumafuk18koniec
43zako67danik11 dnítáto hra už skončilazako67koniec
44danikzako6711 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
45danikzako6711 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
46zako67danik11 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
47sumafuk18danik11 dnítáto hra už skončilasumafuk18koniec
48daniknitril11 dnítáto hra už skončilanitrilkoniec
49danikDolkam11 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
50aaamiskodanik11 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
51zeusdanik12 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
52daniksumafuk1813 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
53daniksumafuk1813 dnítáto hra už skončilasumafuk18koniec
54sumafuk18danik13 dnítáto hra už skončilasumafuk18koniec
55danikfujaros13 dnítáto hra už skončilafujaroskoniec
56daniknorovcan13 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
57daniknorovcan13 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
58daniknorovcan13 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
59norovcandanik13 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
60norovcandanik13 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
61danikKarol4013 dnítáto hra už skončilaKarol40koniec
62danikkapybara13 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
63danikkapybara13 dnítáto hra už skončilakapybarakoniec
64danikkapybara13 dnítáto hra už skončilakapybarakoniec
65kapybaradanik13 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
66danikstaford13 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
67danikmirko1013 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
68daniktorpedo13 dnítáto hra už skončilatorpedokoniec
69danikjuskoa13 dnítáto hra už skončilajuskoakoniec
70danikjuskoa13 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
71danikpucik13 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
72danikVujevic13 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
73daniktorpedo13 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
74danikLupinko13 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
75pucikdanik13 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
76pucikdanik13 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
77pucikdanik14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
78pucikdanik14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
79pucikdanik14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
80pucikdanik14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
81daniknorovcan14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
82pucikdanik14 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
83danikjuskoa14 dnítáto hra už skončilajuskoakoniec
84torpedodanik14 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
85danikringo12315 dnítáto hra už skončilaringo123koniec
86danikzilka16 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
87danikjarko1316 dnítáto hra už skončilajarko13koniec
88potkodanik16 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
89potkodanik16 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
90marrybeladanik16 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
91stanislav09danik16 dnítáto hra už skončilastanislav09koniec
926IWUSQA6danik16 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
93potkodanik16 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
94jarko13danik16 dnítáto hra už skončilajarko13koniec
95jarko13danik16 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
96jarko13danik16 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
97jarko13danik16 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
98marijadanik18 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
99Cleverdanik18 dnítáto hra už skončilaCleverkoniec
100pucikdanik21 dnítáto hra už skončiladanikkoniec