Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1zeussadlons19 hod.táto hra už skončilasadlonskoniec
2sadlonsnorovcan20 hod.táto hra už skončilanorovcankoniec
3sadlonsnorovcan20 hod.táto hra už skončilanorovcankoniec
4sadlonsnorovcan20 hod.táto hra už skončilasadlonskoniec
5sadlonspete171720 hod.táto hra už skončilasadlonskoniec
6sadlonsstaford21 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
7sadlonspete171721 hod.táto hra už skončilasadlonskoniec
8sadlonsstaford21 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
9sadlonsdanik1 deňtáto hra už skončilasadlonskoniec
10660130sadlons1 deňtáto hra už skončila660130koniec
11daniksadlons1 deňtáto hra už skončiladanikkoniec
12sadlonsdanik1 deňtáto hra už skončilasadlonskoniec
13sadlons6601301 deňtáto hra už skončila660130koniec
14sadlonsmaartinees2 dnitáto hra už skončilamaartineeskoniec
15magor123sadlons2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) sadlonskoniec
16sadlonsmagor1232 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
17sadlonsmagor1232 dnitáto hra už skončilamagor123koniec
18sadlons6601302 dnitáto hra už skončila(čistá hra) 660130koniec
19sadlons6601302 dnitáto hra už skončila660130koniec
20sadlons6601302 dnitáto hra už skončila660130koniec
21660130sadlons2 dnitáto hra už skončila660130koniec
22660130sadlons2 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
23sadlons6601302 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
24660130sadlons2 dnitáto hra už skončila660130koniec
25Klasiksadlons2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) Klasikkoniec
26660130sadlons2 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
27660130sadlons2 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
28bambulienkasadlons3 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
29bambulienkasadlons3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) sadlonskoniec
30sadlonszilka3 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
31sadlonsmilboy3 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
32sadlonsmilboy3 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
33sadlonsmilboy3 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
34sadlonsmilboy3 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
35sadlonsmilboy3 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
36sadlonsbambulienka3 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
37bambulienkasadlons3 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
38sadlonsmilboy3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) sadlonskoniec
39sadlonsaaamisko5 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
40aaamiskosadlons5 dnítáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
41sadlonsaaamisko5 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
42zako67sadlons5 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
43stafordsadlons5 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
44stafordsadlons5 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
45sadlonszuborj5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
46zuborjsadlons5 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
47sadlonszuborj5 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
48sadlonszuborj5 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
49sadlonsmagor1235 dnítáto hra už skončilamagor123koniec
50sadlonsmagor1235 dnítáto hra už skončilamagor123koniec
51sadlonsmagor1235 dnítáto hra už skončilamagor123koniec
52magor123sadlons5 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
53zako67sadlons6 dnítáto hra už skončilazako67koniec
54milboysadlons6 dnítáto hra už skončila(čistá hra) milboykoniec
55zako67sadlons6 dnítáto hra už skončilazako67koniec
56sadlonsmilboy6 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
57milboysadlons6 dnítáto hra už skončila(čistá hra) milboykoniec
58sadlonsmilboy6 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
59milboysadlons6 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
60sadlonsmilboy6 dnítáto hra už skončila(čistá hra) sadlonskoniec
61milboysadlons6 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
62sadlonsmilboy6 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
63sadlonsnevesta6 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
64bambulienkasadlons6 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
65bambulienkasadlons6 dnítáto hra už skončilabambulienkakoniec
66sadlonsJanka7776 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
67sadlonszeus6 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
68sadlonsJanka7776 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
69Janka777sadlons6 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
70sadlonsnevesta6 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
71sadlonsKlasik6 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
72zeussadlons6 dnítáto hra už skončila(čistá hra) sadlonskoniec
73zeussadlons6 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
74Janka777sadlons6 dnítáto hra už skončilaJanka777koniec
75sadlonsmagor1236 dnítáto hra už skončilamagor123koniec
76magor123sadlons6 dnítáto hra už skončilamagor123koniec
77sadlonsstaford6 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
78milboysadlons7 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
79sadlonsmilboy7 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
80sadlonsmilboy7 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
81zako67sadlons7 dnítáto hra už skončilazako67koniec
82sadlonsnevesta7 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
83sadlonszako677 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
84sadlonsnevesta7 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
85nevestasadlons7 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
86sadlonsnevesta7 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
87sadlonsKarol407 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
88Olusasadlons7 dnítáto hra už skončilaOlusakoniec
89Olusasadlons7 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
90sadlonsnevesta7 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
91sadlonsnevesta7 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
92sadlonsKarol407 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
93sadlonsKarol407 dnítáto hra už skončilaKarol40koniec
94sadlonsKarol407 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
95sadlonsnevesta7 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
96milboysadlons7 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
97milboysadlons7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) sadlonskoniec
98sadlonszako677 dnítáto hra už skončilazako67koniec
99sadlonsmilboy7 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
100sadlonsmilboy7 dnítáto hra už skončilamilboykoniec