Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1stafordalan189 hod.táto hra už skončilaalan18koniec
2stafordalan189 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
3danikstaford9 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
4stafordzeus9 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
5stafordzeus9 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
6stafordzeus9 hod.táto hra už skončilazeuskoniec
7stafordzeus9 hod.táto hra už skončilazeuskoniec
8zeusstaford9 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
9stafordzeus9 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
10stafordzeus9 hod.táto hra už skončilazeuskoniec
11zeusstaford9 hod.táto hra už skončilazeuskoniec
12stafordMirosp9 hod.táto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
13stafordzeus9 hod.táto hra už skončilazeuskoniec
14stafordzeus9 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
15zeusstaford9 hod.táto hra už skončilazeuskoniec
16zeusstaford9 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
17stafordMythOS66610 hod.táto hra už skončilaMythOS666koniec
18stafordTurbo1310 hod.táto hra už skončilaTurbo13koniec
19MythOS666staford10 hod.táto hra už skončilaMythOS666koniec
20MythOS666staford10 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
21stafordMythOS66610 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
22stafordMythOS66610 hod.táto hra už skončilaMythOS666koniec
23stafordMythOS66610 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
24Copenhagstaford10 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
25stafordsimpanz10 hod.táto hra už skončilasimpanzkoniec
26stafordsimpanz10 hod.táto hra už skončilasimpanzkoniec
27milboystaford12 hod.táto hra už skončilamilboykoniec
28milboystaford12 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
29stafordmilboy12 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
30stafordRENATY12 hod.táto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
31stafordmirka12512 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
32stafordalan181 deňtáto hra už skončilaalan18koniec
33alan18staford1 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
34stafordalan181 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
35stafordalan181 deňtáto hra už skončilaalan18koniec
36alan18staford1 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
37pucikstaford1 deňtáto hra už skončilapucikkoniec
38stafordalan181 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
39alan18staford1 deňtáto hra už skončilaalan18koniec
40pucikstaford1 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
41pete1717staford1 deňtáto hra už skončilapete1717koniec
42sadlonsstaford1 deňtáto hra už skončilasadlonskoniec
43Turbo13staford1 deňtáto hra už skončilaTurbo13koniec
44stafordzeus2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
45stafordzeus2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
46stafordzeus2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
47zeusstaford2 dnitáto hra už skončilazeuskoniec
48stafordClever2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
49Cleverstaford2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
50Copenhagstaford2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
51staford6IWUSQA62 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
52staford6IWUSQA62 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
53stafordgonzalos16v2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
54gonzalos16vstaford2 dnitáto hra už skončilagonzalos16vkoniec
55stafordgonzalos16v2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
56Cleverstaford2 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
57stafordJanka7772 dnitáto hra už skončilaJanka777koniec
58sadlonsstaford2 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
59stafordbambulienka2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
60staforddanik2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
61stafordTurbo132 dnitáto hra už skončilaTurbo13koniec
62Turbo13staford2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) Turbo13koniec
63bambulienkastaford2 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
64pucikstaford2 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
65stafordbambulienka2 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
66stafordbambulienka2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
67stafordnitril2 dnitáto hra už skončilanitrilkoniec
68stafordHarpija2 dnitáto hra už skončilaHarpijakoniec
69Harpijastaford2 dnitáto hra už skončilaHarpijakoniec
70stafordpeterjen2 dnitáto hra už skončilapeterjenkoniec
71stafordpeterjen2 dnitáto hra už skončilapeterjenkoniec
72Harpijastaford2 dnitáto hra už skončilaHarpijakoniec
73peterjenstaford2 dnitáto hra už skončilapeterjenkoniec
74stafordTurbo132 dnitáto hra už skončilaTurbo13koniec
75stafordtosuja3 dnitáto hra už skončilatosujakoniec
76stanislav09staford3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
77stafordtosuja3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
78stafordtosuja3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
79hydrokelastaford3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
80gonzalos16vstaford3 dnitáto hra už skončilagonzalos16vkoniec
81stafordgonzalos16v3 dnitáto hra už skončilagonzalos16vkoniec
82stafordgonzalos16v3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
83stafordgonzalos16v3 dnitáto hra už skončilagonzalos16vkoniec
84stafordgonzalos16v3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
85stafordOlusa3 dnitáto hra už skončilaOlusakoniec
86stafordJanka7773 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
87stafordTurbo133 dnitáto hra už skončilaTurbo13koniec
88stafordTurbo133 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
89stafordTurbo133 dnitáto hra už skončilaTurbo13koniec
90stafordTurbo133 dnitáto hra už skončilaTurbo13koniec
91stafordTurbo133 dnitáto hra už skončilaTurbo13koniec
92Janka777staford3 dnitáto hra už skončilaJanka777koniec
93Turbo13staford3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
94stafordJanka7773 dnitáto hra už skončilaJanka777koniec
95stafordLupinko3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
96stafordLupinko3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
97pucikstaford3 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
98stafordaaamisko3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
99aaamiskostaford3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
100stafordzeus3 dnitáto hra už skončilazeuskoniec