Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1bambulienkastaford13 hod.táto hra už skončilabambulienkakoniec
2stafordTurbo1313 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
3stafordTurbo1313 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
4stafordTurbo1313 hod.táto hra už skončilaTurbo13koniec
5stafordTurbo1313 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
6stafordTurbo1313 hod.táto hra už skončilaTurbo13koniec
7Turbo13staford14 hod.táto hra už skončilaTurbo13koniec
8danikstaford20 hod.táto hra už skončiladanikkoniec
9stafordtosuja20 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
10stafordtosuja20 hod.táto hra už skončilatosujakoniec
11stafordmagor1231 deňtáto hra už skončilamagor123koniec
12stafordpucik1 deňtáto hra už skončilapucikkoniec
13stafordpucik1 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
14staford6IWUSQA61 deňtáto hra už skončila6IWUSQA6koniec
15stafordmarrybela1 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
16stafordmarrybela1 deňtáto hra už skončilamarrybelakoniec
17stafordchazz1 deňtáto hra už skončilachazzkoniec
18stafordchazz1 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
19stafordaaamisko1 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
20stafordaaamisko1 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
21stafordluty501 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
22stafordluty501 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
23stafordluty501 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
24stafordmilboy2 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
25stafordmilboy2 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
26stafordluty502 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
27zuborjstaford2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
28stafordzuborj2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
29zuborjstaford2 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
30stafordzuborj2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
31stafordaaamisko2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
32stafordaaamisko2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
33aaamiskostaford2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
34stafordzako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
35stafordsadlons2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
36stafordsadlons2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
37stafordlubleh2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
38nevestastaford2 dnitáto hra už skončilanevestakoniec
39magor123staford2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
40stafordsadlons2 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
41sadlonsstaford2 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
42nevestastaford2 dnitáto hra už skončilanevestakoniec
43stafordKubiskoo122 dnitáto hra už skončilaKubiskoo12koniec
44stafordKubiskoo122 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
45stafordKubiskoo122 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
46Kubiskoo12staford2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
47stafordnevesta2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
48stafordnevesta2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
49stafordnevesta2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
50stafordnevesta2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
51zeusstaford2 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
52stafordKubiskoo123 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
53stafordKubiskoo123 dnitáto hra už skončilaKubiskoo12koniec
54stafordKubiskoo123 dnitáto hra už skončilaKubiskoo12koniec
55stafordKubiskoo123 dnitáto hra už skončilaKubiskoo12koniec
56stafordaaamisko3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
57stafordaaamisko3 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
58aaamiskostaford3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
59stafordmirko103 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
60stafordaaamisko3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
61stafordCIBULO3 dnitáto hra už skončilaCIBULOkoniec
62lublehstaford3 dnitáto hra už skončilalublehkoniec
63stafordzilka3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
64staford6IWUSQA63 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
65staford6IWUSQA63 dnitáto hra už skončila6IWUSQA6koniec
66staford6IWUSQA63 dnitáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
67staford6IWUSQA63 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
68marijastaford3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
696IWUSQA6staford3 dnitáto hra už skončila6IWUSQA6koniec
70staford6IWUSQA63 dnitáto hra už skončila6IWUSQA6koniec
71stafordpucik3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
72stafordjulisa3 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
73stafordpucik3 dnitáto hra už skončilapucikkoniec
74Lupinkostaford4 dnitáto hra už skončilaLupinkokoniec
75stafordLupinko4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
76stafordjulisa4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
77stafordjulisa4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
78stafordjulisa4 dnitáto hra už skončilajulisakoniec
79stafordjulisa4 dnitáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
80stafordjulisa4 dnitáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
81stafordjulisa4 dnitáto hra už skončilajulisakoniec
82stafordjulisa4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
83stafordMaster4 dnitáto hra už skončilastafordkoniec
84stafordMaster4 dnitáto hra už skončilaMasterkoniec
85Masterstaford4 dnitáto hra už skončilaMasterkoniec
86nevestastaford4 dnitáto hra už skončilanevestakoniec
87Harpijastaford5 dnítáto hra už skončilaHarpijakoniec
88bambulienkastaford5 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
89Jorgestaford5 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
90stafordbambulienka5 dnítáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
91stafordbambulienka5 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
92stafordbambulienka5 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
93stafordmarija5 dnítáto hra už skončila(čistá hra) marijakoniec
94stafordMaster6 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
95stafordbambulienka6 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
96stafordbambulienka6 dnítáto hra už skončilabambulienkakoniec
97stafordMaster6 dnítáto hra už skončilaMasterkoniec
98stafordMaster6 dnítáto hra už skončilaMasterkoniec
99Janka777staford7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Janka777koniec
100stafordzeus7 dnítáto hra už skončilazeuskoniec