Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1zuborjmirko101 deňtáto hra už skončilazuborjkoniec
2sadlonsmirko101 deňtáto hra už skončilasadlonskoniec
3seanmirko101 deňtáto hra už skončilaseankoniec
4seanmirko101 deňtáto hra už skončilaseankoniec
5maartineesmirko101 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
6maartineesmirko101 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
7Olusamirko103 dnitáto hra už skončilaOlusakoniec
8aaamiskomirko103 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
9mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
10Olusamirko103 dnitáto hra už skončilaOlusakoniec
11mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
12mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
13mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
14mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
15mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
16MythOS666mirko103 dnitáto hra už skončilaMythOS666koniec
17norovcanmirko103 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
18mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
19Harpijamirko104 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
20mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
21mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
22Olusamirko105 dnítáto hra už skončilaOlusakoniec
23seanmirko105 dnítáto hra už skončilaseankoniec
24mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
25mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
26mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
27stafordmirko105 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
28mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
29julisamirko106 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
30norovcanmirko109 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
31norovcanmirko109 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
32marijamirko109 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
33seanmirko1010 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
34Tomas92mirko1010 dnítáto hra už skončilaTomas92koniec
35mirko10kvizmajster12 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
36mirko10kvizmajster12 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
37mirko10kvizmajster12 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
38mirko10kvizmajster12 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
39mirko10kvizmajster12 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
40julisamirko1012 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
41MythOS666mirko1012 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
42seanmirko1012 dnítáto hra už skončilaseankoniec
43zuborjmirko1012 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
44zuborjmirko1012 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
45zuborjmirko1012 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
46mirka125mirko1012 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
47mirka125mirko1012 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
48zuborjmirko1013 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zuborjkoniec
49Janka777mirko1013 dnítáto hra už skončilaJanka777koniec
50Janka777mirko1013 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
51mirka125mirko1014 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
52mirka125mirko1014 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
53Andelmirko1014 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
54mirko10kvizmajster15 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
55mirko10kvizmajster15 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
56mirko10kvizmajster16 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
57mirko10kvizmajster16 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
58mirko10kvizmajster16 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
59mirko10kvizmajster16 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
60seanmirko1016 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
61aaamiskomirko1016 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
62mirko10kvizmajster16 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
63mirko10kvizmajster16 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
64marijamirko1016 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
65mirko10kvizmajster16 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
66mirko10kvizmajster16 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
67mirko10kvizmajster16 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
68mirko10kvizmajster16 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
69mirko10kvizmajster17 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
70mirko10kvizmajster17 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
71mirko10kvizmajster17 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
72mirka125mirko1017 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
73Klasikmirko1017 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
74norovcanmirko1017 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
75bagoboymirko1017 dnítáto hra už skončilabagoboykoniec
76mirko10kvizmajster17 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
77mirko10kvizmajster17 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
78mirko10kvizmajster17 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
79mirko10kvizmajster17 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
80mirko10kvizmajster17 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
81mirko10kvizmajster17 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
82Klasikmirko1017 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
83Olusamirko1017 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
84stafordmirko1018 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
85pucikmirko1018 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
86660130mirko1018 dnítáto hra už skončila660130koniec
87Olusamirko1018 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
88mirka125mirko1019 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
89aaamiskomirko1020 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
90julisamirko1020 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
91mirko10kvizmajster20 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
92mirka125mirko1020 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirka125koniec
93mirko10kvizmajster20 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
94mirko10kvizmajster20 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
95julisamirko1020 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
96julisamirko1020 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
97julisamirko1021 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
98mirko10kvizmajster21 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
99stafordmirko1024 dnítáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
100stafordmirko1024 dnítáto hra už skončilastafordkoniec