Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1stafordmirko1013 hod.táto hra už skončilastafordkoniec
2mirko10kvizmajster15 hod.táto hra už skončilamirko10koniec
3mirko10kvizmajster15 hod.táto hra už skončilakvizmajsterkoniec
4mirko10kvizmajster15 hod.táto hra už skončilamirko10koniec
5mirko10kvizmajster15 hod.táto hra už skončilamirko10koniec
6eunikamirko1015 hod.táto hra už skončilaeunikakoniec
7mirko10kvizmajster19 hod.táto hra už skončilamirko10koniec
8mirko10kvizmajster19 hod.táto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
9mirko10kvizmajster19 hod.táto hra už skončilamirko10koniec
10mirko10kvizmajster19 hod.táto hra už skončilamirko10koniec
11mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
12mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
13mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
14mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
15mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
16mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
17mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
18mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
19mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
20mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
21mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
22mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
23mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
24mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
25mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
26mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
27mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
28mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
29peterjenmirko101 deňtáto hra už skončilapeterjenkoniec
30peterjenmirko101 deňtáto hra už skončilapeterjenkoniec
31eunikamirko101 deňtáto hra už skončilaeunikakoniec
32Lupinkomirko101 deňtáto hra už skončilaLupinkokoniec
33mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
34stafordmirko101 deňtáto hra už skončilastafordkoniec
35mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
36mirko10kvizmajster1 deňtáto hra už skončilamirko10koniec
37mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
38mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
39mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
40mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
41mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
42mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
43jarko13mirko102 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
44mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
45mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
46mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
47mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
48mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
49mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
50mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
51mirko10kvizmajster2 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
52mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
53mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
54mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
55mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
56mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
57mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
58mirko10kvizmajster3 dnitáto hra už skončilamirko10koniec
59mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
60mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
61norovcanmirko105 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
62mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
63mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
64mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
65mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
66mirko10kvizmajster5 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
676IWUSQA6mirko105 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
68eunikamirko105 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
69mirko10kvizmajster6 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
70mirko10kvizmajster6 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
71mirko10kvizmajster6 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
72mirko10kvizmajster6 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
73Harpijamirko106 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
74Vujevicmirko107 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
75mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
76mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
77mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
78mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
79mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
80mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
81mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
82mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
83mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
84mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
85mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
86sadlonsmirko107 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
87mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
88mirko10kvizmajster7 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
89Tomas92mirko107 dnítáto hra už skončilaTomas92koniec
90stafordmirko108 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
91Vujevicmirko108 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
92mirko10kvizmajster8 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
93mirko10kvizmajster8 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
94mirko10kvizmajster8 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
95mirko10kvizmajster8 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
96mirko10kvizmajster8 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirko10koniec
97mirko10kvizmajster8 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
98mirko10kvizmajster8 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
99mirko10kvizmajster8 dnítáto hra už skončilamirko10koniec
100mirko10kvizmajster8 dnítáto hra už skončilamirko10koniec