Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1norovcantorpedo2 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
2norovcanfutila2 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
3norovcanfutila2 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
4norovcantorpedo2 dnitáto hra už skončilatorpedokoniec
5norovcannitril2 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
6norovcantorpedo2 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
7norovcansatanko2 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
8aaamiskonorovcan3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) aaamiskokoniec
9norovcankvizmajster3 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
10norovcankvizmajster3 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
11norovcankvizmajster3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) norovcankoniec
12norovcanzuborj4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
13norovcanzuborj4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
14norovcancitra4 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
15norovcanfutila4 dnitáto hra už skončilafutilakoniec
16norovcankvizmajster4 dnitáto hra už skončila(čistá hra) norovcankoniec
17norovcankvizmajster4 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
18norovcankvizmajster4 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
19zuborjnorovcan4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
20zuborjnorovcan4 dnitáto hra už skončilazuborjkoniec
21norovcanzuborj4 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
22norovcanmirko104 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
23norovcankvizmajster6 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
24Kuro66norovcan6 dnítáto hra už skončilaKuro66koniec
25norovcanKuro666 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
26julisanorovcan6 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
27julisanorovcan6 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
28norovcanjulisa6 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
29julisanorovcan6 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
30norovcanfutila6 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
31milboynorovcan6 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
32milboynorovcan6 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
33norovcanmilboy6 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
34norovcanmilboy6 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
35norovcanmilboy6 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
36norovcanmilboy6 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
37norovcanmilboy6 dnítáto hra už skončila(čistá hra) norovcankoniec
38aaamiskonorovcan7 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
39aaamiskonorovcan7 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
40norovcankvizmajster7 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
41norovcanHarpija8 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Harpijakoniec
42norovcankvizmajster8 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
43aaamiskonorovcan8 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
44norovcanjulisa8 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
45norovcangambosko8 dnítáto hra už skončilagamboskokoniec
46norovcanmanikab8 dnítáto hra už skončilamanikabkoniec
47manikabnorovcan8 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
48norovcannitril8 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
49norovcanspitfire8 dnítáto hra už skončilaspitfirekoniec
50norovcanBonjo8 dnítáto hra už skončilaBonjokoniec
51norovcantorpedo8 dnítáto hra už skončilatorpedokoniec
52MythOS666norovcan8 dnítáto hra už skončilaMythOS666koniec
53MythOS666norovcan8 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
54norovcanpucik8 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
55zako67norovcan8 dnítáto hra už skončilazako67koniec
56zuborjnorovcan9 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
57norovcanzuborj9 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
58norovcanmirka1259 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
59norovcanMythOS6669 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
60zako67norovcan9 dnítáto hra už skončilazako67koniec
61norovcanzako679 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
62zako67norovcan9 dnítáto hra už skončilazako67koniec
63aaamiskonorovcan9 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
64seannorovcan9 dnítáto hra už skončilaseankoniec
65norovcankvizmajster9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
66seannorovcan9 dnítáto hra už skončilaseankoniec
67norovcankvizmajster9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
68norovcankvizmajster9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
69daniknorovcan9 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
70daniknorovcan9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
71daniknorovcan9 dnítáto hra už skončila(čistá hra) norovcankoniec
72daniknorovcan9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
73norovcansatanko9 dnítáto hra už skončila(čistá hra) satankokoniec
74norovcanmilboy9 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
75mirka125norovcan9 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
76norovcankvizmajster9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
77mirka125norovcan9 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
78norovcankvizmajster9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
79norovcankvizmajster9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
80norovcankvizmajster9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
81norovcankvizmajster9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
82norovcankvizmajster9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
83ladik2norovcan9 dnítáto hra už skončilaladik2koniec
84ladik2norovcan9 dnítáto hra už skončilaladik2koniec
85norovcankvizmajster9 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
86Tomas92norovcan9 dnítáto hra už skončilaTomas92koniec
87Tomas92norovcan9 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Tomas92koniec
88Harpijanorovcan9 dnítáto hra už skončilaHarpijakoniec
89norovcankvizmajster10 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
90julisanorovcan10 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
91ladik2norovcan10 dnítáto hra už skončilaladik2koniec
92norovcanpucik10 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
93norovcankvizmajster10 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
94norovcankvizmajster10 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
95norovcanmirka12510 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
96mirka125norovcan10 dnítáto hra už skončila(čistá hra) mirka125koniec
97norovcankvizmajster10 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
98norovcankvizmajster10 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
99norovcankvizmajster10 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
100norovcankvizmajster10 dnítáto hra už skončila(čistá hra) norovcankoniec