Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1660130lubleh7 hod.táto hra už skončila660130koniec
2660130lubleh7 hod.táto hra už skončila660130koniec
3lublehjulisa7 hod.táto hra už skončila(čistá hra) julisakoniec
4660130lubleh7 hod.táto hra už skončila660130koniec
5660130lubleh8 hod.táto hra už skončilalublehkoniec
6lublehBonjo8 hod.táto hra už skončila(čistá hra) lublehkoniec
7mirka125lubleh1 deňtáto hra už skončilamirka125koniec
8lublehchazz1 deňtáto hra už skončilalublehkoniec
9lublehBASKI2 dnitáto hra už skončilaBASKIkoniec
10lublehmilboy2 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
11lubleh6IWUSQA62 dnitáto hra už skončilalublehkoniec
126IWUSQA6lubleh2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) 6IWUSQA6koniec
13lubleh6IWUSQA62 dnitáto hra už skončilalublehkoniec
14mnpdlubleh2 dnitáto hra už skončilamnpdkoniec
15lublehmilboy2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) lublehkoniec
16lublehwandaw784 dnitáto hra už skončilawandaw78koniec
17lublehmilboy4 dnitáto hra už skončilamilboykoniec
18torpedolubleh4 dnitáto hra už skončilatorpedokoniec
19torpedolubleh4 dnitáto hra už skončilalublehkoniec
20citralubleh4 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
21lublehsadlons4 dnitáto hra už skončilasadlonskoniec
22daniklubleh5 dnítáto hra už skončiladanikkoniec
23lublehcitra5 dnítáto hra už skončilacitrakoniec
24lublehtorpedo5 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
25torpedolubleh5 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
26lublehJULKA6 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
27lublehcitra6 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
28lublehElke14 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
29lublehLajcsi14 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
30lublehmisha14 dnítáto hra už skončila(čistá hra) lublehkoniec
31lublehmacik198814 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
32lublehstarlord0714 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
33Bozonlubleh14 dnítáto hra už skončilaBozonkoniec
34lublehatrama14 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
35lublehlienocka1714 dnítáto hra už skončilalienocka17koniec
36lublehwandaw7814 dnítáto hra už skončilawandaw78koniec
37zorrolubleh14 dnítáto hra už skončilazorrokoniec
38lublehvewerka14 dnítáto hra už skončilavewerkakoniec
39lublehIvan14 dnítáto hra už skončilaIvankoniec
40lublehstanley14 dnítáto hra už skončilastanleykoniec
41lublehherman14 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
42lublehwendee14 dnítáto hra už skončilawendeekoniec
43Viera65lubleh14 dnítáto hra už skončilaViera65koniec
44lublehLajcsi34 dnítáto hra už skončilaLajcsikoniec
45lublehtorpedo41 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
46lublehLajcsi41 dnítáto hra už skončilaLajcsikoniec
47lublehnevesta41 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
48nevestalubleh41 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
49lublehnevesta41 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
50lublehnevesta41 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
51lublehmilboy41 dnítáto hra už skončila(čistá hra) milboykoniec
52lublehaaamisko42 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
53aaamiskolubleh42 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
54aaamiskolubleh42 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
55lublehduso5042 dnítáto hra už skončiladuso50koniec
56lublehnevesta42 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
57lublehLajcsi42 dnítáto hra už skončilaLajcsikoniec
58Lupinkolubleh42 dnítáto hra už skončila(čistá hra) lublehkoniec
59nevestalubleh42 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
60nevestalubleh42 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
61bambulienkalubleh42 dnítáto hra už skončilabambulienkakoniec
62lublehTurbo1342 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
63lublehTurbo1342 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
64Turbo13lubleh42 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
65lublehzako6742 dnítáto hra už skončilazako67koniec
66lublehTurbo1342 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
67Turbo13lubleh42 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
68nevestalubleh42 dnítáto hra už skončila(čistá hra) nevestakoniec
69lublehmirko1042 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
70milboylubleh42 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
71bambulienkalubleh42 dnítáto hra už skončilabambulienkakoniec
72lublehstarlord0742 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
73zako67lubleh42 dnítáto hra už skončilazako67koniec
74zako67lubleh42 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
75lublehbambulienka42 dnítáto hra už skončilabambulienkakoniec
76bambulienkalubleh42 dnítáto hra už skončilabambulienkakoniec
77lublehbambulienka42 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
78zako67lubleh42 dnítáto hra už skončilazako67koniec
79lublehnevesta42 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
80lublehnevesta42 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
81lublehnevesta42 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
82lublehsadlons43 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
83lublehbambulienka43 dnítáto hra už skončilabambulienkakoniec
84lublehbambulienka43 dnítáto hra už skončilabambulienkakoniec
85lublehnitril43 dnítáto hra už skončilanitrilkoniec
86lublehbambulienka43 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
87lublehkvizmajster52 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
88lublehkvizmajster52 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
89lublehkvizmajster52 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
90lublehkvizmajster52 dnítáto hra už skončila(čistá hra) lublehkoniec
91Turbo13lubleh54 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
92lublehnevesta54 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
93Turbo13lubleh54 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
94Turbo13lubleh54 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
95Turbo13lubleh54 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
96zako67lubleh54 dnítáto hra už skončilazako67koniec
97lublehnevesta54 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
98stafordlubleh55 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
99lublehnevesta55 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
100lublehnevesta55 dnítáto hra už skončilalublehkoniec