Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1zako67nitril38m 0státo hra už skončila(čistá hra) nitrilkoniec
2zako67sulim42m 26státo hra už skončilasulimkoniec
3zako67ringo12356m 42státo hra už skončilazako67koniec
4zako67pucik1 hod.táto hra už skončilazako67koniec
5mirka125zako6719 hod.táto hra už skončilamirka125koniec
6zako67sulim19 hod.táto hra už skončilasulimkoniec
7zako67sulim19 hod.táto hra už skončilasulimkoniec
8zako67sulim20 hod.táto hra už skončilazako67koniec
9zako67aaamisko20 hod.táto hra už skončilazako67koniec
10zako67aaamisko20 hod.táto hra už skončilazako67koniec
11zako67aaamisko20 hod.táto hra už skončilazako67koniec
12aaamiskozako6720 hod.táto hra už skončilaaaamiskokoniec
13hydrokelazako672 dnitáto hra už skončilahydrokelakoniec
14zako67sulim2 dnitáto hra už skončilasulimkoniec
15hydrokelazako672 dnitáto hra už skončilahydrokelakoniec
16zako67hydrokela2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
17sadlonszako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
18zako67danik3 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
19zako67danik3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
20lamanitozako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
21zako67danik3 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
22zako67danik3 dnitáto hra už skončiladanikkoniec
23zako67sulim3 dnitáto hra už skončilasulimkoniec
24milboyzako673 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
25milboyzako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
26zako67sulim3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
27zako67sulim3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
28Kuro66zako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
29Kuro66zako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
30Kuro66zako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
31zako67torpedo4 dnitáto hra už skončilazako67koniec
32pucikzako674 dnitáto hra už skončilazako67koniec
33zako67pucik4 dnitáto hra už skončilazako67koniec
34zako67pucik4 dnitáto hra už skončilazako67koniec
35hydrokelazako674 dnitáto hra už skončilazako67koniec
36zako67fuchsia4 dnitáto hra už skončilazako67koniec
37zako67Lupajs5 dnítáto hra už skončilaLupajskoniec
38zako67zilka5 dnítáto hra už skončilazako67koniec
39zako67sulim5 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
40zako67Karol405 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
41zako67Karol405 dnítáto hra už skončilazako67koniec
42zako67sadlons5 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
43sadlonszako675 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
44zako67sulim5 dnítáto hra už skončilazako67koniec
45zako67Olusa5 dnítáto hra už skončilazako67koniec
46zako67Olusa5 dnítáto hra už skončilazako67koniec
47zako67pucik5 dnítáto hra už skončilazako67koniec
48stafordzako675 dnítáto hra už skončilazako67koniec
49stafordzako675 dnítáto hra už skončila(čistá hra) stafordkoniec
50stafordzako675 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
51stafordzako675 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
52zako67sulim5 dnítáto hra už skončilazako67koniec
53norovcanzako675 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
54zako67norovcan5 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
55zako67sulim5 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
56zako67Janka7776 dnítáto hra už skončilazako67koniec
57zako67Janka7776 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Janka777koniec
58zako67Janka7776 dnítáto hra už skončilazako67koniec
59zako67Lupajs6 dnítáto hra už skončilaLupajskoniec
60trapajkozako676 dnítáto hra už skončilazako67koniec
61hydrokelazako676 dnítáto hra už skončilazako67koniec
62hydrokelazako676 dnítáto hra už skončilahydrokelakoniec
63hydrokelazako676 dnítáto hra už skončilazako67koniec
64hydrokelazako676 dnítáto hra už skončilazako67koniec
65hydrokelazako676 dnítáto hra už skončilazako67koniec
66hydrokelazako676 dnítáto hra už skončilahydrokelakoniec
67hydrokelazako677 dnítáto hra už skončilahydrokelakoniec
68hydrokelazako677 dnítáto hra už skončilahydrokelakoniec
69hydrokelazako677 dnítáto hra už skončilazako67koniec
70zako67hydrokela7 dnítáto hra už skončilazako67koniec
71zako67hydrokela7 dnítáto hra už skončilahydrokelakoniec
72zako67sulim7 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
73zako67maartinees7 dnítáto hra už skončilazako67koniec
74zako67maartinees7 dnítáto hra už skončilazako67koniec
75zako67sulim7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) sulimkoniec
76zako67sulim7 dnítáto hra už skončilazako67koniec
77zako67sulim7 dnítáto hra už skončilazako67koniec
78julisazako677 dnítáto hra už skončilazako67koniec
79zako67sadlons7 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
80julisazako677 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
81sadlonszako677 dnítáto hra už skončilazako67koniec
82zako67julisa7 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
83hydrokelazako677 dnítáto hra už skončilazako67koniec
84zako67ringo1237 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
85hydrokelazako677 dnítáto hra už skončilahydrokelakoniec
86ringo123zako677 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
87zako67pucik8 dnítáto hra už skončilazako67koniec
88zako67danik9 dnítáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
89zako67pucik9 dnítáto hra už skončila(čistá hra) pucikkoniec
90seanzako6710 dnítáto hra už skončilazako67koniec
91zako67Lupajs10 dnítáto hra už skončilazako67koniec
92zako67sean10 dnítáto hra už skončilaseankoniec
93zako67Lupajs10 dnítáto hra už skončilazako67koniec
94zako67sulim10 dnítáto hra už skončilasulimkoniec
95Lupajszako6710 dnítáto hra už skončilazako67koniec
96Lupajszako6710 dnítáto hra už skončilaLupajskoniec
97Lupajszako6710 dnítáto hra už skončilaLupajskoniec
98zako67Lupajs10 dnítáto hra už skončilazako67koniec
99zako67pucik10 dnítáto hra už skončilapucikkoniec
100zako67stanislav0910 dnítáto hra už skončilastanislav09koniec