Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1rudy167zako6716 hod.táto hra už skončilazako67koniec
2zako6766013016 hod.táto hra už skončila* zako67 postih (-1b) *koniec
3zako67pucik16 hod.táto hra už skončilapucikkoniec
4zako67pucik17 hod.táto hra už skončilazako67koniec
5zako6766013017 hod.táto hra už skončila660130koniec
6660130zako6717 hod.táto hra už skončila660130koniec
7660130zako6717 hod.táto hra už skončilazako67koniec
8zako67bambulienka17 hod.táto hra už skončilazako67koniec
9Dolkamzako671 deňtáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
10zako67torpedo1 deňtáto hra už skončilatorpedokoniec
11fujaroszako671 deňtáto hra už skončilazako67koniec
12660130zako671 deňtáto hra už skončila660130koniec
13zako67frantovajo1 deňtáto hra už skončilafrantovajokoniec
14frantovajozako671 deňtáto hra už skončilafrantovajokoniec
15zako67frantovajo1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
16gonzalos16vzako671 deňtáto hra už skončilazako67koniec
17zako67Harpija1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
18gonzalos16vzako671 deňtáto hra už skončilagonzalos16vkoniec
19gonzalos16vzako671 deňtáto hra už skončilagonzalos16vkoniec
20gonzalos16vzako671 deňtáto hra už skončilazako67koniec
21zako67gonzalos16v1 deňtáto hra už skončilagonzalos16vkoniec
22peterjenzako671 deňtáto hra už skončilapeterjenkoniec
23zako67Jorge1 deňtáto hra už skončilaJorgekoniec
24zako67BASKI1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
25Olusazako671 deňtáto hra už skončilaOlusakoniec
26zako67bambulienka1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
27zako67bambulienka1 deňtáto hra už skončilabambulienkakoniec
28zako67bambulienka1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
29zako67bambulienka1 deňtáto hra už skončilabambulienkakoniec
30bambulienkazako671 deňtáto hra už skončilazako67koniec
31zako67pete17171 deňtáto hra už skončilapete1717koniec
32bambulienkazako671 deňtáto hra už skončilabambulienkakoniec
336IWUSQA6zako671 deňtáto hra už skončila6IWUSQA6koniec
34zako67bambulienka1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
35zako67bambulienka1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
36zako676IWUSQA61 deňtáto hra už skončila6IWUSQA6koniec
37zako676IWUSQA61 deňtáto hra už skončila6IWUSQA6koniec
38zako67Klasik1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
39zako67Klasik1 deňtáto hra už skončilaKlasikkoniec
40Klasikzako671 deňtáto hra už skončilazako67koniec
41660130zako671 deňtáto hra už skončila* 660130 postih (-1b) *koniec
42660130zako671 deňtáto hra už skončilazako67koniec
43zako67bambulienka2 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
44bambulienkazako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
45bambulienkazako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
46zako67bambulienka2 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
47bambulienkazako672 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
48bambulienkazako672 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
49zako67Turbo132 dnitáto hra už skončilaTurbo13koniec
50Turbo13zako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
51zako67Olusa2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
52Olusazako672 dnitáto hra už skončila(čistá hra) Olusakoniec
53zako67zilka2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
54zako67bambulienka2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
55zako67bambulienka2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
56zako67bambulienka2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
57bambulienkazako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
58maartineeszako672 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
59zako67maartinees2 dnitáto hra už skončilamaartineeskoniec
60zako67Clever2 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
61Cleverzako672 dnitáto hra už skončilaCleverkoniec
62zako67Clever2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
63zako67Vujevic2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) Vujevickoniec
64Vujeviczako672 dnitáto hra už skončilaVujevickoniec
65zako67Olusa2 dnitáto hra už skončilaOlusakoniec
66Olusazako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
67bambulienkazako672 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
68hydrokelazako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
69zako67hydrokela3 dnitáto hra už skončilahydrokelakoniec
70hydrokelazako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
71zako67hydrokela3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
72Vujeviczako673 dnitáto hra už skončilaVujevickoniec
73zako67Vujevic3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
74zako67Vujevic3 dnitáto hra už skončilaVujevickoniec
75zako67Vujevic3 dnitáto hra už skončilaVujevickoniec
76zako67bambulienka3 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
77bambulienkazako673 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
78zako67bambulienka3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
79bambulienkazako673 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
80zako67bambulienka3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
81zako67wayne793 dnitáto hra už skončilawayne79koniec
82Vujeviczako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
83bambulienkazako673 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
84zako67bambulienka3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
85bambulienkazako673 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
86zako67Harpija3 dnitáto hra už skončilaHarpijakoniec
87tosujazako673 dnitáto hra už skončila(čistá hra) tosujakoniec
88Vujeviczako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
89zako67Copenhag3 dnitáto hra už skončilaCopenhagkoniec
90norovcanzako673 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
91zako67norovcan3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
92norovcanzako673 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
93zako67norovcan3 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
94norovcanzako673 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
95norovcanzako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
96zako67norovcan3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
97norovcanzako673 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
98Vujeviczako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
99zako67Vujevic3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
100zako67Vujevic3 dnitáto hra už skončilaVujevickoniec