Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1zako67starlord0718 hod.táto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
2PIKO7zako6718 hod.táto hra už skončilazako67koniec
3PIKO7zako6718 hod.táto hra už skončilazako67koniec
4PIKO7zako6718 hod.táto hra už skončila(čistá hra) PIKO7koniec
5PIKO7zako6718 hod.táto hra už skončilazako67koniec
6PIKO7zako6718 hod.táto hra už skončilazako67koniec
7zako67PIKO718 hod.táto hra už skončilazako67koniec
8Jorgezako671 deňtáto hra už skončilaJorgekoniec
9zako67Jorge1 deňtáto hra už skončilaJorgekoniec
10aaamiskozako671 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
11zako67citra1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
12zako67citra1 deňtáto hra už skončilacitrakoniec
13zako67citra1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
14aaamiskozako671 deňtáto hra už skončilaaaamiskokoniec
15pucikzako671 deňtáto hra už skončilapucikkoniec
16zako67citra1 deňtáto hra už skončilacitrakoniec
17zako67citra1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
18zako67pucik1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
19norovcanzako671 deňtáto hra už skončilazako67koniec
20norovcanzako671 deňtáto hra už skončilanorovcankoniec
21zako67citra1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
22batkozako671 deňtáto hra už skončilabatkokoniec
23zako67satanko1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
24zako67citra1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
25zako67citra1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
26zako67citra1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
27zako67citra1 deňtáto hra už skončilacitrakoniec
28zako67citra1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
29zako67citra1 deňtáto hra už skončilazako67koniec
30mirka125zako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
31zako67torpedo2 dnitáto hra už skončilatorpedokoniec
32zako67citra2 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
33zako67torpedo2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
34zako67torpedo2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
35zako67lado562 dnitáto hra už skončilazako67koniec
36zako67torpedo2 dnitáto hra už skončilatorpedokoniec
37zako67torpedo2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
38zako67nitril2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
39zako67StanoB2 dnitáto hra už skončilaStanoBkoniec
40zako67mirka1252 dnitáto hra už skončilamirka125koniec
41mirka125zako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
42maartineeszako672 dnitáto hra už skončila(čistá hra) maartineeskoniec
43zako67maartinees2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
44maartineeszako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
45zako67aaamisko2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
46zeuszako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
47zako67citra2 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
48zako67citra2 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
49zako67citra2 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
50zako67citra2 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
51zako67citra2 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
52zako67hydrokela2 dnitáto hra už skončilahydrokelakoniec
53zako676601302 dnitáto hra už skončilazako67koniec
54zako676601302 dnitáto hra už skončila660130koniec
55zako676601302 dnitáto hra už skončila660130koniec
56660130zako672 dnitáto hra už skončila660130koniec
57zako67norovcan2 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
58norovcanzako672 dnitáto hra už skončilanorovcankoniec
59zako67citra2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
60zako67citra2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
61zako67citra2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
62zako67citra2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
63zako67batko2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
64660130zako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
65zako676601302 dnitáto hra už skončila(čistá hra) 660130koniec
66660130zako672 dnitáto hra už skončila(čistá hra) zako67koniec
67zako67batko2 dnitáto hra už skončilabatkokoniec
68zako67batko2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
69zako67batko2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
70julisazako672 dnitáto hra už skončilajulisakoniec
71julisazako672 dnitáto hra už skončilazako67koniec
72zako67chazz2 dnitáto hra už skončilazako67koniec
73zako67citra3 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
74zako67alfirex3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
75zako67alfirex3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
76zako67alfirex3 dnitáto hra už skončilaalfirexkoniec
77Harpijazako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
78zako67Olusa3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
79Olusazako673 dnitáto hra už skončilaOlusakoniec
80Olusazako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
81zako67Olusa3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
82zako67citra3 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
83Vujeviczako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
84Vujeviczako673 dnitáto hra už skončilazako67koniec
85Kuro66zako673 dnitáto hra už skončilaKuro66koniec
86zako67Kuro663 dnitáto hra už skončilazako67koniec
87Harpijazako673 dnitáto hra už skončilaHarpijakoniec
88zako67Jorge3 dnitáto hra už skončilaJorgekoniec
89zako67Jorge3 dniXJorge pozrieť
90zako67citra3 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
91zako67Vujevic3 dnitáto hra už skončilazako67koniec
92Vujeviczako673 dnitáto hra už skončila(čistá hra) Vujevickoniec
93zako67aaamisko4 dnitáto hra už skončilaaaamiskokoniec
94citrazako674 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
95zako67citra4 dnitáto hra už skončilacitrakoniec
96zako67julisa4 dnitáto hra už skončilazako67koniec
97zako67mirka1254 dnitáto hra už skončilamirka125koniec
98mirka125zako674 dnitáto hra už skončilamirka125koniec
99maartineeszako674 dnitáto hra už skončilamaartineeskoniec
100zako67maartinees4 dnitáto hra už skončilazako67koniec