Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1Forgijulisa8 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
2Forgizuborj8 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
3Forgiladik210 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
4Forgizako6710 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
5Forgikvizmajster10 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
6Forgikvizmajster10 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Forgikoniec
7Forgikvizmajster10 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-0b) *koniec
8LeskacForgi10 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
9aaamiskoForgi11 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
10VujevicForgi11 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
11zako67Forgi11 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
12Forgiradin11 dnítáto hra už skončilaradinkoniec
13Forgiringo12311 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
14Forgiringo12311 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
156IWUSQA6Forgi11 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
16Forgi6IWUSQA611 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
17Forgizako6712 dnítáto hra už skončilazako67koniec
18Forgizeus12 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
19zeusForgi12 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
20zeusForgi12 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
21lublehForgi12 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
22marijaForgi12 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
23Forgikvizmajster12 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Forgikoniec
24Forgikvizmajster12 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
25ForgiVujevic12 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
26Forgiringo12313 dnítáto hra už skončilaringo123koniec
27lublehForgi13 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
28aaamiskoForgi13 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
29lublehForgi13 dnítáto hra už skončilalublehkoniec
30Forgipucik14 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
31Forgiringo12315 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
32Forgimilboy15 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
33ForgiVujevic25 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-2b) *koniec
34VujevicForgi25 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
35ForgiVujevic25 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
36ForgiVujevic25 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
37Forgiaaamisko26 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-1b) *koniec
38Forgizilka26 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-1b) *koniec
39mirka125Forgi26 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
40mirka125Forgi26 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
41sadlonsForgi26 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
42aaamiskoForgi26 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
43ForgiDolkam26 dnítáto hra už skončilaDolkamkoniec
44ForgiDolkam26 dnítáto hra už skončilaDolkamkoniec
45zuborjForgi28 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-1b) *koniec
46zuborjForgi28 dnítáto hra už skončilazuborjkoniec
47Forgihydrokela28 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-2b) *koniec
48Forgihydrokela28 dnítáto hra už skončilahydrokelakoniec
49ForgiKlasik29 dnítáto hra už skončilaKlasikkoniec
50julisaForgi29 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
51Forgizilka29 dnítáto hra už skončilazilkakoniec
52MasterForgi30 dnítáto hra už skončilaMasterkoniec
53ForgiJanka77730 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-1b) *koniec
54Janka777Forgi30 dnítáto hra už skončilaJanka777koniec
55Forgizako6731 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-2b) *koniec
56Forgizako6731 dnítáto hra už skončilazako67koniec
57Forgizako6731 dnítáto hra už skončilazako67koniec
58Forgijulisa31 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
59julisaForgi31 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
60zeusForgi31 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
61julisaForgi31 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
62julisaForgi31 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
63Forgirudy16731 dnítáto hra už skončilarudy167koniec
64julisaForgi31 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
65Forgiringo12331 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
66heraForgi32 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
67Forgikomek33 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
68ForgiLupinko34 dnítáto hra už skončilaLupinkokoniec
69Janka777Forgi35 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
70ForgiLajcsi35 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
71Forgizako6735 dnítáto hra už skončilazako67koniec
72Forgizako6735 dnítáto hra už skončilazako67koniec
73zako67Forgi35 dnítáto hra už skončilazako67koniec
74zako67Forgi35 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
75zeusForgi35 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
76Forgiringo12335 dnítáto hra už skončilaringo123koniec
77Forgiaaamisko35 dnítáto hra už skončilaaaamiskokoniec
78Forgichazz36 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
79Forgizeus37 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
80zeusForgi37 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
81Forgizilka37 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
82Kuro66Forgi38 dnítáto hra už skončilaKuro66koniec
83VujevicForgi38 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
84VujevicForgi38 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
85ForgiVujevic38 dnítáto hra už skončilaVujevickoniec
86ForgiVujevic38 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
87Turbo13Forgi39 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
88jan1166Forgi39 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
89Forgijan116639 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
90Forginorovcan40 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-1b) *koniec
91norovcanForgi40 dnítáto hra už skončilanorovcankoniec
92ForgiBrezko40 dnítáto hra už skončilaBrezkokoniec
93danikForgi41 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-1b) *koniec
94zako67Forgi41 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-2b) *koniec
95JULKAForgi41 dnítáto hra už skončila* JULKA postih (-1b) *koniec
96Forgijulisa41 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
97zako67Forgi42 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
98ForgiTurbo1344 dnítáto hra už skončila* Forgi postih (-2b) *koniec
99stafordForgi45 dnítáto hra už skončilaForgikoniec
100sadlonsForgi45 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec