Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1Junkokvizmajster23 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
2Junkokvizmajster23 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
3Junkokvizmajster23 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
4Junkokvizmajster23 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
5Junkojulisa25 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
6mirka125Junko25 dnítáto hra už skončilamirka125koniec
7julisaJunko25 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
8Junkocitra25 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
9JunkoDanco25 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
106IWUSQA6Junko25 dnítáto hra už skončila6IWUSQA6koniec
11maartineesJunko26 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
12Junkotorpedo26 dnítáto hra už skončila(čistá hra) torpedokoniec
13Junkokvizmajster26 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
14Junkojulisa26 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
15seanJunko26 dnítáto hra už skončilaseankoniec
166IWUSQA6Junko26 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
17Junkokvizmajster26 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
18Junkokvizmajster26 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
19milboyJunko36 dnítáto hra už skončilamilboykoniec
20Junkokvizmajster36 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
21Junkojulisa36 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
22Junkojulisa36 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
23Junkokormosj36 dnítáto hra už skončilakormosjkoniec
24Junkokvizmajster36 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
25julisaJunko36 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
26julisaJunko36 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
27Junkojulisa36 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
28citraJunko36 dnítáto hra už skončilacitrakoniec
29citraJunko36 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
30Junkokvizmajster36 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
31Junkokvizmajster36 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
32citraJunko36 dnítáto hra už skončilacitrakoniec
33julisaJunko36 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
34citraJunko36 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
35marijaJunko36 dnítáto hra už skončilamarijakoniec
36Junkokvizmajster36 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
37Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
38Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
39Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
40Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
41Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
42Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
43Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
44Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
45julisaJunko46 dnítáto hra už skončilajulisakoniec
46Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
47Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
48Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
49Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
50Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
51Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
52Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
53Junko46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
54Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
55Junkokvizmajster46 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
56660130Junko52 dnítáto hra už skončila660130koniec
57660130Junko52 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
58660130Junko52 dnítáto hra už skončila660130koniec
59660130Junko52 dnítáto hra už skončila660130koniec
60Junkokvizmajster52 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
61660130Junko52 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
62Junko52 dnítáto hra už skončilamagor123koniec
63Junko52 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
64Junko52 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
65Junko52 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
66Junko52 dnítáto hra už skončilamagor123koniec
67Junkozeus61 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
68zeusJunko61 dnítáto hra už skončilazeuskoniec
69Turbo13Junko66 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
70Junkotorpedo66 dnítáto hra už skončilatorpedokoniec
71Turbo13Junko66 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
72Junkokvizmajster66 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
73Junkokvizmajster68 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
74kapricekJunko71 dnítáto hra už skončila* kapricek postih (-2b) *koniec
75Junkokvizmajster77 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
76Junkokvizmajster77 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
77Junkokvizmajster77 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
78Junkokvizmajster77 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
79bambulienkaJunko82 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
80bambulienkaJunko82 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
81bambulienkaJunko82 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
82Junkokvizmajster82 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
83Junkokvizmajster82 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
84Junkokvizmajster82 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
85Junkonevesta82 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
86Junkokvizmajster82 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
87Junkokvizmajster82 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
88Junkokvizmajster82 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
89Junkokvizmajster82 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
90Junkochazz83 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
91Junkokvizmajster84 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
92Junkokvizmajster84 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
93Junkokvizmajster84 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
94Junkokvizmajster84 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
95stanislav09Junko85 dnítáto hra už skončilastanislav09koniec
96stanislav09Junko85 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
97Junkokvizmajster85 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
98Junkokvizmajster85 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
99Junkokvizmajster85 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
100denmosaJunko85 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec