Zoznam posledných 100 odohraných hier Sedma vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
2Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
3Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
4Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
5Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
6Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
7JorgeJunko2 dnitáto hra už skončilaJorgekoniec
8JorgeJunko2 dnitáto hra už skončilaJorgekoniec
9Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
10Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
11Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
12Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
13Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
14Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
15bambulienkaJunko2 dnitáto hra už skončilabambulienkakoniec
16Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
17Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
18Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
19Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
20Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
21Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
22Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
23Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
24Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
25Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
26Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
27Junkokvizmajster2 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
28Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
29Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
30Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
31Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
32Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
33Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
34Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
35Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
36Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
37Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
38Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončilaJunkokoniec
39Junkokvizmajster3 dnitáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
40Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
41Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
42Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
43Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
44Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
45Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
46Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
47Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
48Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
49Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
50Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
51stafordJunko7 dnítáto hra už skončilastafordkoniec
52Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
53marrybelaJunko7 dnítáto hra už skončilamarrybelakoniec
54Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
55Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
56Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
57Junkokvizmajster7 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
58Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
59Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
60Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
61Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
62Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
63Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
64Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
65Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
66cukricekJunko8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
67Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
68aaamiskoJunko8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
69JunkoKubiskoo128 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
70Junkochazz8 dnítáto hra už skončilachazzkoniec
71Junkobambulienka8 dnítáto hra už skončilabambulienkakoniec
72Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
73Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
74Junkopete17178 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
75Junkonevesta8 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
76sadlonsJunko8 dnítáto hra už skončilasadlonskoniec
77Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
78Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
79Junkonevesta8 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
80Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
81Junkokvizmajster8 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
82Junkobambulienka8 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
83Junko6IWUSQA68 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
84nevestaJunko8 dnítáto hra už skončilanevestakoniec
85Turbo13Junko8 dnítáto hra už skončilaTurbo13koniec
86Junkonevesta9 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
87Junkonevesta9 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
88Junkokvizmajster9 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
89Junkokvizmajster9 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
90Junkokvizmajster9 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
91JunkoLupinko9 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
92Junkokvizmajster9 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
93Junkokvizmajster10 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
94bambulienkaJunko10 dnítáto hra už skončilabambulienkakoniec
95Junkokvizmajster10 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
96bambulienkaJunko10 dnítáto hra už skončilabambulienkakoniec
97Junkonitril10 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec
98JunkoLIBUSKA10 dnítáto hra už skončila(čistá hra) Junkokoniec
99JunkoLIBUSKA10 dnítáto hra už skončilaLIBUSKAkoniec
100LIBUSKAJunko10 dnítáto hra už skončilaJunkokoniec