Zoznam posledných 100 odohraných hier vybraného hráča

 por vyzývateľ súper aktivita stav výsledok akcia
1kvietokkvizmajster6 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
2kvietokkvizmajster18 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
3kvietokkvizmajster23 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
4kvietokkvizmajster23 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
5kvietokkvizmajster23 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
6kvietokkvizmajster23 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
7kvietokkvizmajster39 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
8kvietokkvizmajster45 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
9kvietokkvizmajster59 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
10kvietokkvizmajster59 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
11kvietokkvizmajster59 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
12kvietokkvizmajster60 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
13kvietokkvizmajster70 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
14kvietokkvizmajster73 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
15kvietokkvizmajster76 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
16kvietokkvizmajster77 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
17kvietokkvizmajster85 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
18kvietokkvizmajster89 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
19kvietokkvizmajster92 dnítáto hra už skončilakvietokkoniec
20kvietokkvizmajster93 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
21kvietokkvizmajster93 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec
22kvietokkvizmajster93 dnítáto hra už skončilakvizmajsterkoniec