Ako hrať SUDOKU ligu?
Tréning
Status:
prebieha inicializácia hry...

Ako riešiť

tip na príjemnú hru

Zväčšite si hracie pole tlačítkom "+" vpravo-hore


tip na ovládanie

Vpisovanie čísel do hracieho poľa SUDOKU:

Kliknutím myšky na volné políčko sa zobrazí číselná ponuka. Na výber čísla môžete použiť aj číslo na klávestnici alebo keypade.


© 2018 KvizMajster, All rights reserved.
Designed by: Columbo & Irongear