Ako hrať SUDOKU ligu?
Klasické Sudoku
Status:
prebieha inicializácia hry...

Sudoku na umiestnenie: Klasické / Ľahké / Stredné / Ťažké
Vytvorenie vlastného sudoku a umiestnenie na stránku: Vytvoriť


Tipy na riešenie sudoku ligy


Upravte si zobrazenie hracieho pola

Zväčšite, alebo zmenšite si hracie pole tlačítkom "+" alebo "-" vpravo-hore. Tlačítkom "O" si zmeníte zobrazenie tvaru políčok s číslami.

Rýchle ovládanie

Po kliknutí na volné políčko a zobrazení číselnej ponuky môžete na výber čísla môžete použiť aj číslo na klávestnici alebo keypade.

Prehľad o vybranom čísle

Ak si kliknete na žlté čislo, počítač vám zobrazí stav čisla na celom hracom poli

Tlačítko pomôcka

V sudoku s obtiažnosťou 40 a viac môžete vo výbere čisel použiť tlačítko pomôcka, ktoré vám zašedí neplatné čísla pre danú oktávu, riadok a stĺpec. Táto funkcionalita slúži v praxi hlavne na rýchlejšie dokončenie už jasne vyriešenej hry.


© 2020 KvizMajster, All rights reserved.
Designed by: Columbo & Irongear