Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 1


Dátum poslednej aktualizácie testov: 19.1.2020
- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
- Dnes už bolo spustených 53 testov
Aktuálne Testy na vodičák, resp. Testy autoškola Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok.
Veríme, že najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 1

Dať prednosť v jazde sa rozumie
A- povinnosť účastíka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy
B- povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy
C- povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
A- svetlá vo vnútri vozidla
B- diaľkové svetlomety
C- stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie
Vodič
A- môže počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj
B- nesmie počas vedenie vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému voľné ruky
C- nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio
Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel
A- s troma a viacerými kolesami
B- najmenej s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou
C- len s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou
Vodič predchádzaného vozidla nesmie
A- okrem zvyšovania rýchlosti jazdy nijako brániť predchádzaniu
B- zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu
C- znižovať rýchlosť jazdy
Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť
A- 20 m, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 50 m
B- 30 m
C- na ktorú ma rozhľad
Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde
A- len protiidúcim vozidlám
B- protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku
C- len protiidúcim motorovým vozidlám
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka
A- nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
B- je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
C- je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len v obci
Účastník dopravnej nehody
A- nesmie urobiť žiadne opatrenia na záchranu osoby, ak by to bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody
B- je povinný umožniť obnovenie cestnej premávky len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil
C- je povinný urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou
A- znamená povinnosť zastaviť vozidlo pred priechodom pre cyklistov
B- znamené povinnosť dať prednosť chodcom na priechode pre chodcov
C- upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
A- je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky
B- je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky len v obytnej zóne a pešej zóne a školskej zóne
C- nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
A- umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslnujúce svetlo bielej farby
B- bezodkladne privolať odťahovú službu
C- mať bezpečnostný odev oblečený
Na bicykli sa jazdí predovšetkým
A- po chodníku
B- po cestičke pre cyklistov
C- po ľavej krajnici
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak:
A- sú na tej istej náprave použite rôzne pneumatiky
B- najnižší bod činnej svietiacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350mm nad rovinou vozovky
C- diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
A- u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,
B- u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm,
C- u vozidla kategórie L1e 1,0 mm.

Táto dopravná značka upozorňuje na
A- železničné priecestie bez závor
B- kríženie cesty s električkovou koľajou
C- križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami

Táto dopravná značka zakazuje
A- vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám
B- vjazd vozidlám vyznačených druhov
C- predchádzanie voziel vyznačených druhov

Táto dopravná značka
A- informuje o smere a vzdialenosi v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci)
B- prikazuje odbočiť vľavo
C- vyznačuje cestu s jednosmernou premávkou

Táto dopravná značka znamená
A- Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)
B- Smerová tabuľa ku kutúrnemu alebo turistickému cieľu
C- Smerová tabuľa k miestnemu cieľu

Tato dopravná značka
A- informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, časti obce, územia a podobne
B- je návesťou pred križovatkou
C- je smerovou tabuľou s diaľkovým cielom

Táto dopravná značka znamená
A- Koniec viacerých zákazov
B- Koniec obce
C- Koniec obytnej zóny

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
A- vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
B- smer obchádzky
C- úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

Takéto označenie sa musí použiť na
A- autobuse prepravujúcom deti
B- vyznačenie úseku cesty so zýšeným pohybom detí (v blízkosti školských a predškolských zariadení, detských ihrísk a podobne)
C- osobnom automobile prepravujúcom deti

Ako prvé vojde do križovatky
A- zelené vozidlo
B- modré vozidlo
C- červené vozidlo

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre
A- vodiča zeleného vozidla
B- vodiča červeného a vodiča žltého vozidla
C- chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- prvé
B- posledné
C- druhé

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
A- 1.električka , 2.zelené, 3.modré, 4.žlté, 5.vaše vozidlo
B- 1.zelené, 2.električka, 3.modré,4.žlté, 5. vaše vozidlo
C- 1.modré, 2.zelené, 3.žlté, 4.vaše vozidlo, 5.električka