Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 12


Dátum poslednej aktualizácie testov: 19.1.2020
- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
- Dnes už bolo spustených 47 testov
Aktuálne Testy na vodičák, resp. Testy autoškola Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok.
Veríme, že najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 12

Motorovým vozidlom sa rozumie
A- koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom
B- vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mopeda, traktora a motorového ručného vozíka
C- nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
A- povinní podstatne zvýšiť rýchlosť jazdy, ak nehodlajú zastaviť vozidlo
B- takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, len ak sú cyklisti mladší ako 12 rokov
C- takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča vozidla používajúceho zvláštne výstražné znamenia a pre vodiča električky
Ak vodič autobusu, alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
A- je povinný vždy zastaviť vozidlo
B- je povinný mu dať prednosť v jazde
C- nie je povinný mu to umožniť
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a
A- za tým účelom jazdiť vždy rýchlosťou najviac 15 km/hod
B- jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené
C- za tým účelom vždy zastaviť vozidlo
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim
A- zľava
B- po dopravne významnejšej ceste
C- sprava
Na motocykli je zakázané
A- prepravovať osoby mladšie ako 18 rokov
B- používanie okuliarov prepravovanými osobami
C- bočné sedenie prepravovaných osôb
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný
A- bezodkladne zastaviť vozidlo
B- bezodkladne privolať odťahovú službu
C- bezodkladne ohlásiť dopravnú nehodu príslušnej poisťovni
Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je schodná, jazdí sa na bicykli
A- po chodníku alebo pravej krajnici
B- pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky
C- po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci
V obytnej a pešej zóne chodci
A- nie sú povinní umožniť vozidlám jazdu,
B- sú povinní umožniť vozidlám jazdu; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne
C- sú povinní umožniť jazdu len vozidlám hromadnej dopravy osôb; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú na ceste
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
A- je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
B- je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
C- má uzatvorené havarijné poistenie
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
A- do takejto križovatky vchádza
B- dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla, alebo k dopravnej nehode
C- z takej križovatky vychádza
Vodič nesmie použiť
A- zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 31. marca
B- zvukové výstražné znamenie
C- použiť na jazdu vozidlo, ktoré vojim farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, alebo ostatných hasičských jednotiek
Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom, alebo chrbtom, znamená tento pokyn
A- Voľno, ak má obe ruky pripažené
B- povinnosť odbočiť vpravo, alebo vľavo
C- Stoj; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
A- najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel
B- kľúč na matice, alebo skrutky kolies
C- odrazové sklo oranžovej farby, ktoré je možné umiestniť na vozovku v prípade núdzového státia
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií
B- najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky
C- nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti

Táto dopravná značka znamená
A- Zákaz odbočovania vpravo
B- Nebezpečné stúpanie
C- Zákruta vpravo

Táto dopravná značka
A- upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu
B- upozorňuje na zvýšený alebo inak nebezpečný ľavý obrubník
C- umožňuje pozdĺžne parkovanie na chodníku na ľavej strane jednosmernej cesty

Táto dopravná značka označuje
A- dve železničné priecestia vo vzdialenosti 80 m
B- železničné priecestie viackoľajové
C- miesto, kde sú v tesnej blízkosti dve križovatky

Táto dopravná značka znamená
A- Diaľnica
B- Podjazd alebo nadjazd
C- Hlavná cesta

Táto dopravná značka informuje o
A- názvoch najbližších výjazdov z diaľnice a o vzdialenosti k nim
B- smere príjazdu na diaľnicu s uvedením cieľa
C- o cieľoch a počtoch jazdných pruhov v priamom smere

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
A- dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
B- vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
C- vzdialenosť k najbližšej križovatke

Ak sú touto dopravnou značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
A- vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar
B- vodič sa riadi významom ľavej čiary z tejto dvojice čiar
C- riadi sa premávka v jazdných pruhoch svetelnými signálmi

Táto dopravná značka
A- vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy križovatkou
B- vyznačuje jazdné pruhy vyhradené pre pomalé vozidlá
C- je predbežnou značkou pre zmenu smeru jazdy

Prednosť v jazde má vodič
A- červeného vozidla, pretože vchádza do kruhového objazdu
B- modrého vozidla, pretože prichádza zľava
C- modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. zelené, 2. modré, 3. žlté
B- 1. modré, 2. zelené, 3. žlté
C- 1. žlté, 2. zelené, 3. modré

V poradí posledné prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo súčasne s modrým
B- zelené vozidlo
C- modré vozidlo súčasne s červeným

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
A- 1. zelené, 2. vaše vozidlo súčasne so žltým, 3. červené
B- 1.červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo súčasne so žltým
C- 1. vaše vozidlo súčasne so žltým, 2. zelené, 3. červené.