Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 13 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 13

1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
A- časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,
B- časť cesty, na ktorej je povolená len premávka električky a nemotorových vozidiel,
C- časť cesty určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla.

2. Státím sa rozumie
A- prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,
B- len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas 15 minút,
C- uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie

3. Vodič nesmie
A- ohroziť chodcov na chodníku, pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
B- dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, ak by na ten účel musel zastaviť vozidlo,
C- zastaviť a stáť na účelovej komunikácii mimo obce.

4. Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
A- vľavo; vpravo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vľavo bráni prekážka,
B- za každých okolností vľavo,
C- vpravo; vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu.

5. V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
A- 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci, najviac 90 km.h-1,
B- 60 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci, najviac 90 km.h-1,
C- 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci, najviac 130 km.h-1.

6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
A- na parkovisku,
B- v obytnej zóne,
C- na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.

7. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie
A- obmedziť vodičov motorových vozidiel,
B- ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky,
C- dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
A- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zastávkou,
B- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou,
C- svieti prerušované biele svetlo.

9. Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac
A- 70 km/h
B- 80 km/h
C- 60 km/h

10. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia
A- musí vodič iného vozidla znížiť rýchlosť jazdy; nesmú však za žiadnych okolností zastaviť vozidlo,
B- musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,
C- nesmie vodič iného vozidla za žiadnych okolností znížiť rýchlosť jazdy ani zastaviť vozidlo.

11. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
A- umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,
B- mať bezpečnostný odev oblečený,
C- bezodkladne privolať odťahovú službu.

12. Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“
A- vodič v kruhovom objazde má prednosť,
B- vodič v kruhovom objazde musí dať prednosť všetkým vozidlám,
C- vodič v kruhovom objazde musí dať prednosť iba cyklistom.

13. Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,
A- nesmú ho ich vodiči obmedziť, ak prechádza cez priechod pre chodcov,
B- má prednosť pred týmito vozidlami, ak prechádza cez priechod pre chodcov,
C- musí vozidlám bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
A- náhradné žiarovky na vnútorné osvetlenie batožinového priestoru
B- matice a skrutky na výrobcom predpísaný rozmer kolesa,
C- homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie,
B- nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla,
C- niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku.


16. Táto dopravná značka upozorňuje na
A- priebeh úseku s jednosmernou premávkou,
B- dve alebo viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou vo vyznačenom smere, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy,
C- nebezpečné stúpanie vo vyznačenej dĺžke úseku.


17. Táto dopravná značka znamená:
A- Návestná smerová tabuľa,
B- Prikázaný smer jazdy,
C- Jednosmerná premávka.


18. Táto dopravná značka znamená:
A- Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku,
B- Zákaz státia na chodníku,
C- Zvýšená krajnica.


19. Táto dopravná značka informuje o
A- rýchlostnej ceste,
B- odbočení k turistickým cieľom,
C- smere jazdy k vyznačeným cieľom.


20. Táto dopravná značka
A- označuje prikázaný smer jazdy,
B- informuje o jednosmernej premávke,
C- informuje o počte jazdných pruhov.


21. Táto dopravná značka znamená:
A- Odbočenie k diaľnici,
B- Smerová návesť,
C- Názov obce.


22. Táto dopravná značka vyznačuje
A- úsek, kde je zakázané zastavenie,
B- jazdný pruh, alebo okraj vozovky,
C- úsek, kde je zakázané zastavenie a státie.


23. Táto dopravná značka informuje o
A- prednosti v jazde v najbližšej križovatke,
B- prednosti pred protiidúcimi vozidlami,
C- krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.


24. V poradí druhé prejde okolo prekážky
A- žlté vozidlo
B- modré vozidlo
C- červené vozidlo


25. Na tento pokyn policajta
A- je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť
B- je vodič modrého, vodič červeného a vodič žltého vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky
C- smie vodič čierneho a vodič zeleného vozidla pokračovať v jazde; ak títo vodiči dodržia ustanovenia o odbočovaní, môžu odbočiť vpravo alebo vľavo


26. Ako posledné prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo
B- zelené vozidlo
C- červené vozidlo


27. Ako prvé prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom,
B- vaše vozidlo súčasne so zeleným vozidlom,
C- zelené vozidlo