Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 22 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 22

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
A- pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 150 cm,
B- vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou menšou ako 30 km/h
C- osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm.

2. Vodičom sa rozumie
A- osoba, ktorá vedie vozidlo,
B- osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,
C- len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo.

3. Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
A- na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov,
B- akúkoľvek prilbu alebo obdobnú pokrývku hlavy,
C- ochranný štít.

4. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,
A- nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,
B- je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len mimo obce,
C- je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

5. Vodič nesmie zastaviť a stáť
A- v obci kolmo, prípadne šikmo na okraj vozovky,
B- na moste,
C- vľavo na jednosmernej ceste.

6. Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
A- včas pred začatím takéhoto jazdného úkonu,
B- až po začatí takéhoto jazdného úkonu,
C- až po ukončení takéhoto jazdného úkonu.

7. Ak je vozovka dostatočne a súvislé osvetlená, vodič
A- smie použiť diaľkové svetlomety,
B- nesmie použiť diaľkové svetlomety,
C- smie použiť diaľkové svetlomety, ak vo vzdialenosti najmenej 50 m pred ním nejde žiadne vozidlo.

8. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
A- 60 km/h
B- 80 km/h
C- 90 km/h

9. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
A- zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,
B- zvýšiť rýchlosť jazdy,
C- bezodkladne zastaviť vozidlo.

10. Pred vstupom na vozovku chodec
A- musí prestať jesť, piť a fajčiť,
B- sa nemusí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, ak vstupuje na vozovku v obci,
C- sa musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.

11. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť
A- zreteľne označená,
B- zreteľne označená len za zníženej viditeľnosti,
C- označená len vtedy, ak jej na to dal príkaz jej zamestnávateľ.

12. Jazdci na zvieratách smú ísť
A- najviac dvaja vedľa seba,
B- len jednotlivo za sebou,
C- najviac traja vedľa seba.

13. Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla
A- zdvihnutím ruky s otvorenou dlaňou smerujúcou k zastavovanému vozidlu, zdvihnutým policajným zastavovacím terčom alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu,
B- kývaním ruky zhora nadol,
C- vodorovným kývaním ruky cez stred tela.

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
A- náhradné stierače,
B- homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
C- protisklzové reťaze.

15. Prevádzkovateľ vozidla, je povinný
A- zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke,
B- zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zariadením na spájanie vozidiel,
C- zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby.


16. Táto dopravná značka upozorňuje na
A- priebeh úseku s jednosmernou premávkou,
B- nebezpečné stúpanie vo vyznačenej dĺžke úseku,
C- dve alebo viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou vo vyznačenom smere, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.


17. Táto dopravná značka
A- zakazuje vjazd cyklistom,
B- upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú vozovku alebo na ňu vchádzajú,
C- prikazuje cyklistom zastaviť.


18. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel,
B- Vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený,
C- Zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov.


19. Táto dopravná značka znamená:
A- Rýchlostná cesta,
B- Hlavná cesta,
C- Vedľajšia cesta.


20. Táto dopravná značka znamená
A- Odstavná plocha pre vozidlá s nadrozmerným nákladom,
B- Núdzová odstavná plocha,
C- Parkovisko.


21. Táto dopravná značka informuje o
A- názve najbližšej križovatky,
B- smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,
C- odbočení k turistickým cieľom.


22. Táto dopravná značka vyznačuje
A- miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia šikmo na okraj vozovky,
B- miesto, kde je zakázané zastavenie a státie.
C- miesto, kde je dovolené zastavenie a státie pozdĺž okraja cesty.


23. Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
A- patriacom telekomunikáciám,
B- vedenom osobou s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu prepravu,
C- vedenom osobou sluchovo postihnutou.


24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. červené, 2. žlté, 3. zelené,
B- 1. žité, 2. červené, 3. zelené,
C- 1. zelené, 2. červené, 3. žlté.


25. Vodič modrého vozidla
A- je povinný umožniť vodičovi červeného vozidla obídenie prekážky,
B- má pred vodičom červeného a vodičom žltého vozidla prednosť, pretože v ich jazdnom pruhu sa nachádza prekážka,
C- je povinný umožniť vodičovi červeného a vodičovi žltého vozidla obídenie prekážky.


26. V poradí druhé prejde cez križovatku
A- červené vozidlo
B- vaše vozidlo
C- zelené vozidlo


27. Ako posledné prejde cez križovatku
A- električka č. 1 súčasne s vaším vozidlom
B- vaše vozidlo súčasne s električkou č. 2
C- električka č. 1 súčasne s električkou č. 2