Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 23 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 23

1. Zastavením sa rozumie
A- uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie a vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,
B- uvedenie vozidla do pokoja na čas presahujúci 5 minút,
C- prerušenie jazdy pre poruchu na vozidle, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným.

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
A- je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,
B- je toto vybavené na hnacej náprave pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“;
C- má uzatvorené havarijné poistenie.

3. Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku
A- najmenej 12 hodín po skončení vedenia vozidla,
B- počas vedenia vozidla,
C- len počas vedenia motocykla a vozidla, ktorého najväčšia celková hmotnosť presahuje 3500 kg.

4. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením
A- je povinná toto zariadenie použiť,
B- je povinná toto zariadenie použiť len počas jazdy mimo obce,
C- nieje povinná toto zariadenie použiť, ak sedí na zadnom sedadle.

5. Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť
A- vpravo, pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu,
B- vpravo, po pravej krajnici,
C- vľavo, pri ľavom okraji vozovky alebo jazdného pruhu.

6. Vodič nesmie predchádzať, ak
A- by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,
B- pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo,
C- na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením.

7. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
A- 80 km.h-1, na diaľnici rýchlosťou najviac 130 km.h-1,
B- 90 km.h-1, na diaľnici rýchlosťou najviac 110 km.h-1,
C- 90 km.h-1, na diaľnici rýchlosťou najviac 130 km.h-1.

8. Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný
A- pred zaradením sa k pravému okraju vozovky dávať vždy zvukové výstražné znamenie,
B- zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky; ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo,
C- zaradiť sa vždy do stredu vozovky.

9. Vodič smie zastaviť a stáť len
A- na jednosmernej ceste,
B- na krajnici,
C- vpravo v smere jazdy čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo.

10. Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním
A- parkovacích svietidiel,
B- smerových svietidiel alebo predných svetlometov do hmly,
C- stretávacích svetlometov alebo diaľkových svetlometov.

11. Účastník dopravnej nehody je povinný
A- zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby.
B- je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody, to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody,
C- zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.

12. Pri prechádzaní cez cestu chodec
A- nieje povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,
B- je povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,
C- je povinný použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod len za nezníženej viditeľnosti.

13. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
A- pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici,
B- po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci,
C- pri ľavom okraji vozovky alebo po ľavej krajnici.

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,
B- najnižší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky,
C- niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
A- dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies,
B- homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
C- krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody.


16. Táto dopravná značka upozorňuje na
A- viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou vo vyznačenom smere, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy,
B- nebezpečné stúpanie vo vyznačenej dĺžke úseku,
C- nebezpečenstvo šmyku.


17. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vjazdu autobusov,
B- Vjazd autobusom povolený,
C- Jazdný pruh vyhradený pre autobusy.


18. Táto dopravná značka:
A- upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde,
B- prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo,
C- ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde.


19. Táto dopravná značka znamená:
A- Pešia zóna,
B- Parkovisko,
C- Polícia.


20. Táto dopravná značka znamená:
A- Jazdný pruh vyhradený pre autobusy,
B- Parkovisko vyhradené pre autobusy,
C- Zastávka vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.


21. Táto dopravná značka informuje o
A- počte jazdných pruhov,
B- smere jazdy k vyznačeným cieľom,
C- odbočení k turistickým cieľom.


22. Táto dopravná značka informuje
A- o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke,
B- o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo,
C- najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste.


23. Táto dopravná značka
A- informuje o počte jazdných pruhov,
B- označuje prikázaný smer jazdy,
C- informuje o jednosmernej premávke.


24. Ako posledné prejde cez križovatku
A- modré vozidlo,
B- červené vozidlo,
C- zelené vozidlo.


25. Vodič červeného vozidla
A- je povinný umožniť vodičovi modrého vozidla obídenie prekážky,
B- má pred vodičom modrého vozidla prednosť, pretože v jeho jazdnom pruhu sa nachádza prekážka,
C- je povinný umožniť vodičovi modrého vozidla aj vodičovi zeleného vozidla obídenie prekážky.


26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené,
B- 1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené,
C- 1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo.


27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- prvé súčasne so zeleným vozidlom
B- tretie súčasne so zeleným vozidlom
C- posledné