Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 24 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 24

1. Dať prednosť v jazde sa rozumie
A- povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,
B- povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy,
C- povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy.

2. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
A- vozovka určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla,
B- časť cesty, na ktorej je povolená len premávka električky a nemotorových vozidiel,
C- časť cesty určená predovšetkým na premávku električky.

3. Vodič malého motocykla alebo bicykla
A- nesmie jazdiť po pravej krajnici za žiadnych okolností,
B- smie jazdiť po pravej krajnici len pri obchádzaní a vyhýbaní,
C- smie jazdiť po pravej krajnici len, ak sa tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

4. Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
A- v pravom jazdnom pruhu; v ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie,
B- v ľavom jazdnom pruhu,
C- v ktoromkoľvek jazdnom pruhu.

5. Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať
A- len priečne, a to na mieste na to prispôsobenom,
B- na ktoromkoľvek mieste, a to vždy priečne,
C- na ktoromkoľvek mieste, ak nie je v blízkosti električka.

6. Vodič nesmie predchádzať
A- na križovatke a 200 m pred ňou,
B- vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy,
C- pri jazde cez železničné priecestie.

7. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
A- 90 km.h-1; na diaľnici nemá rýchlosť obmedzenú,
B- 90 km.h-1; na diaľnici rýchlosťou najviac 130 km.h-1,
C- 80 km.h-1; na diaľnici rýchlosťou najviac 130 km.h-1.

8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína
A- dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky,
B- vo vzdialenosti 15 m pred označníkom zastávky a končí sa označníkom zastávky,
C- dopravnou značkou pre zastávku a končí sa pri označníku zastávky.

9. Na kruhovom objazde je státie
A- dovolené,
B- dovolené, ak je to potrebné na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb,
C- aj zastavenie zakázané.

10. Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené
A- svetlá na strane k stredu vozovky vpredu bielym neoslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným svetlom,
B- dve červené svetlá vpredu aj vzadu,
C- svetlá vo vnútri vozidla.

11. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
A- nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti,
B- nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí pri jazde na diaľnici a rýchlostnej ceste,
C- nezakrýval názov a sídlo držiteľa vozidla uvedeného na vozidle.

12. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
A- je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky,
B- nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky,
C- platí len pre vodičov vozidiel s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije ako spojnica tyč
A- nesmie byť kratšia ako 1,5 m,
B- nesmie byť kratšia ako 1 m,
C- nesmie byť kratšia ako 2 m.

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
A- náhradný stierač,
B- žiarovka používaná na vnútorné osvetlenie batožinového priestoru,
C- kľúč na matice alebo skrutky kolies.

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
A- možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h
B- považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
C- možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách.


16. Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde
A- sa často, prípadne pravidelne ženie dobytok po ceste (v blízkosti poľnohospodárskych objektov, pastvín a podobne),
B- sa často, prípadne pravidelne loví zver (v blízkosti lesných porastov, v horských oblastiach a podobne),
C- voľne žijúca zver vo väčšom množstve prebieha cez cestu alebo kde tiahnú drobné živočíchy (v lesoch, horských oblastiach, zverníkoch a podobne).


17. Táto dopravná značka označuje
A- železničné priecestie jednokoľajové,
B- križovatku dvoch ciest rovnakého významu,
C- železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m.


18. Táto dopravná značka:
A- upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde,
B- ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde,
C- prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo.


19. Táto dopravná značka
A- upozorňuje na križovatku tvaru "T",
B- označuje zvýšenie počtu jazdných pruhov,
C- prikazuje jazdu smerom, ktorým šípky ukazujú.


20. Táto dopravná značka informuje o
A- rýchlostnej ceste,
B- odbočení k turistickým cieľom,
C- smere jazdy k vyznačeným cieľom.


21. Táto dopravná značka informuje o
A- odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,
B- smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,
C- obchádzkovej trase.


22. Táto dopravná značka
A- označuje prikázaný smer jazdy,
B- informuje o počte jazdných pruhov,
C- informuje o jednosmernej premávke.


23. Táto dodatková tabuľka
A- vyznačuje druh vozidla, na ktoré sa nevzťahuje značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,
B- vyznačuje parkovisko pre nákladné automobily,
C- obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla.


24. Ako prvé prejde cez križovatku
A- zelené vozidlo,
B- červené vozidlo,
C- modré vozidlo.


25. Na tento pokyn policajta
A- je vodič modrého, vodič červeného a vodič žltého vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,
B- je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,
C- smie vodič čierneho a vodič zeleného vozidla pokračovať v jazde; ak títo vodiči dodržia ustanovenia o odbočovaní, môžu odbočiť vpravo alebo vľavo.


26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- druhé,
B- prvé,
C- posledné.


27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. vaše vozidlo súčasne s modrým, 2. žlté, 3. zelené,
B- 1. vaše vozidlo súčasne s modrým. 2. zelené, 3, žlté,
C- 1. zelené, 2. žlté, 3. vaše vozidlo súčasne s modrým.