Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 31 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 31

1. Vodičom sa rozumie
A- osoba, ktorá vedie vozidlo,
B- osoba, ktorá vedie najmä motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlači sánky,
C- len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo.

2. Vodič malého motocykla
A- nesmie jazdiť po pravej krajnici za žiadnych okolností,
B- smie jazdiť po pravej krajnici len pri obchádzaní a vyhýbaní,
C- smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

3. Vodič sa nesmie otáčať
A- na ceste 1. triedy,
B- na žiadnej križovatke,
C- na jednosmernej ceste.

4. Vodič smie zastaviť a stáť
A- na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
B- v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
C- na vnútornom jazdnom pruhu.

5. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
A- svieti prerušované biele svetlo,
B- osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou zástavkou cez stred tela,
C- sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia.

6. Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
A- nezačne meniť smer jazdy,
B- mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza,
C- nezačne vybočovať zo smeru jazdy.

7. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené
A- len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice
B- rýchlosťou najmenej 70 km/h
C- len na lane

8. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
A- smie zaraďovať, len ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke,
B- nesmie zaraďovať,
C- smie zaraďovať, ak dokáže prispôsobiť rýchlosť jazdy svojho vozidla rýchlosti jazdy takýchto vozidiel.

9. V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
A- len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb starších ako 12 rokov nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,
B- staršie ako 15 rokov,
C- len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii.

10. Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
A- traja vedľa seba,
B- piati vedľa seba,
C- dvaja vedľa seba.

11. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
A- len ak má pri sebe vodičský preukaz,
B- len za zníženej viditeľnosti,
C- ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šípkami rôznych smerov
A- možnosť pokračovať v jazde ktorýmkoľvek smerom,
B- možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú,
C- povinnosť opustiť križovatku; to neplatí ak ide cez križovatku priamo.

13. Ak sa pri vlečení vozidla použije ako spojnica lano,
A- nesmie byť kratšie ako 1,5 m,
B- nesmie byť kratšie ako 2 m,
C- nesmie byť kratšie ako 2,5 m.

14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
A- trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nieje závadou,
B- trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,
C- trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nieje závadou.

15. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
A- nedosahuje na rovine rýchlosť najmenej 50 km/h
B- poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,
C- nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené kontrole technického stavu.


16. Táto dopravná značka upozorňuje na
A- miesto, kde priečny sklon vozovky presahuje 10 %,
B- priklonenú strmú stráň sprava,
C- nebezpečné stúpanie.


17. Táto dopravná značka upozorňuje na
A- železničné priecestie vo vzdialenosti 90 m,
B- sklon vozovky vľavo,
C- železničné priecestie vo vzdialenosti 160 m.


18. Táto dopravná značka znamená:
A- Slepá ulica,
B- Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch),
C- Zákaz vjazdu motorových vozidiel.


19. Táto dopravná značka znamená:
A- Slepá cesta,
B- Zákaz vjazdu,
C- Križovatka tvaru „T“.


20. Táto dopravná značka označuje
A- jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb,
B- Parkovisko vyhradené pre autobusy,
C- zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.


21. Táto dopravná značka znamená
A- obytná zóna
B- smerová tabuľa k miestnemu cieľu
C- obec


22. Táto dopravná značka vyznačuje
A- oblasť, v ktorej platia ustanovenia o premávke v obytnej zóne,
B- začiatok zóny, v ktorej je zakázané státie okrem státia na vyznačených parkovacích miestach,
C- vyznačuje územie, v ktorom platia ustanovenia o premávke v pešej zóne.


23. Táto dopravná značka znamená
A- Priebeh úseku s jednosmernou premávkou,
B- Dovolené zastavenie a státie kolmo alebo šikmo na okraj vozovky,
C- Predbežné šípky.


24. V poradí druhé prejde cez križovatku:
A- žlté vozidlo,
B- zelené vozidlo,
C- červené vozidlo.


25. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. červené, 2. modré, 3. zelené,
B- 1. zelené, 2. červené, 3. modré,
C- 1. zelené, 2, modré, 3. červené.


26. Ako posledné prejde cez križovatku
A- červené vozidlo prichádzajúce sprava,
B- protiidúce modré vozidlo,
C- vaše vozidlo.


27. V poradí tretie prejde cez križovatku
A- žlté vozidlo,
B- červené vozidlo,
C- zelené vozidlo.