Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 34 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 34

1. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
A- taká viditeľnosť, pri ktorej vodič motorového vozidla z dôvodu znečistenia alebo poškodenia skiel dostatočne zreteľne nevidí ostatných účastníkov cestnej premávky,
B- taká viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli,
C- viditeľnosť v čase od 18.00 do 7.00 hodiny a od 1. júla do 31. augusta len od 20.00 do 6.00 hodiny.

2. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
A- do takejto križovatky vchádza,
B- dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode,
C- z takej križovatky vychádza.

3. Vodič nesmie predchádzať
A- ak je na križovatke a 500 m pred ňou,
B- ak by pritom musel podstatne zvýšiť rýchlosť jazdy,
C- pri jazde cez železničné priecestie.

4. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
A- 90 km.h-1; na diaľnici smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km.h-1,
B- 90 km.h-1; na diaľnici nemá rýchlosť obmedzenú,
C- 80 km.h-1; na diaľnici smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-1.

5. Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný
A- jazdiť za ňou v takej vzdialenosti, aby umožnil prejdenie pozdĺž električky ostatným vodičom,
B- dať o tom znamenie upažením,
C- zastaviť na najbližšom odbočovacom pruhu.

6. Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia
A- nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke, to neplatí, ak vodič zastavuje vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava,
B- dovoľuje pokračovať v jazde za križovatkou len zníženou rýchlosťou,
C- nedovoľuje pokračovať v jazde za križovatkou rýchlosťou vyššou ako 60 km/h

7. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci
A- stáť v druhom rade,
B- zastaviť a stáť na priechode pre chodcov,
C- zastaviť v druhom rade.

8. Cyklisti smú jazdiť po ceste
A- najviac dvaja vedľa seba,
B- bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá,
C- len jednotlivo za sebou.

9. Do pešej zóny je povolený vjazd
A- len bicyklom a motocyklom,
B- len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka,
C- všetkým vozidlám, ak nejazdia rýchlosťou vyššou ako 20 km/h

10. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
A- je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,
B- je toto vybavené na hnacej náprave pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“;
C- má uzatvorené havarijné poistenie.

11. Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie
A- technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozi
B- zvukových výstražných znamení,
C- zimných pneumatík v období od 15. novembra do 31. marca.

12. Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to
A- zrýchliť jazdu,
B- spomaliť jazdu,
C- povinnosť odbočiť.

13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
A- o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,
B- o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 nadol,
C- o 50 cm musí byť vždy označený červenou odrazkou.

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- mazivo používané vo vozidle nieje schválené výrobcom,
B- nie je možné uviesť do činnosti osvetlenie batožinového priestoru,
C- zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla.

15. Prívesy za osobné automobily
A- sa nesmú používať na prepravu osôb,
B- smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h
C- sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb.


16. Táto dopravná značka
A- prikazuje jazdu smerom, ktorým šípka ukazuje,
B- označuje jednosmernú premávku,
C- prikazuje obchádzať prekážku v smere, ktorým šípka ukazuje.


17. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vjazdu bicyklov.
B- Parkovisko pre bicykle,
C- Cestičku pre cyklistov alebo cyklistický pruh a prikazuje cyklistovi použiť takto označenú cestičku alebo pruh.


18. Táto dopravná značka znamená:
A- Najvyššia dovolená rýchlosť.
B- Odporúčaná rýchlosť.
C- Najnižšia dovolená rýchlosť.


19. Táto dopravná značka znamená:
A- Smerová návesť,
B- Zvýšenie počtu jazdných pruhov,
C- Názov obce.


20. Táto dopravná značka znamená:
A- Cestička pre cyklistov,
B- Obytná zóna,
C- Priechod pre cyklistov.


21. Táto dopravná značka označuje:
A- Koniec zóny zákazu státia,
B- Koniec obytnej zóny,
C- Koniec zóny, kde platí zákaz zastavenia.


22. Táto dopravná značka znamená:
A- Predbežné šípky,
B- Priebeh úseku s jednosmernou premávkou,
C- Dovolené zastavenie a státie kolmo alebo šikmo na okraj vozovky.


23. Táto dopravná značka označuje:
A- Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel,
B- Koniec cesty pre motorové vozidlá,
C- Koniec diaľnice.


24. V poradí tretie prejde okolo prekážky
A- modré vozidlo,
B- žlté vozidlo,
C- zelené vozidlo.


25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
A- vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a električkám idúcim z obidvoch smerov,
B- vodiči protiidúceho zeleného a žltého vozidla a protiidúcej električky majú prednosť pred červeným vozidlom,
C- vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.


26. Ako prvé prejde cez križovatku
A- červené vozidlo,
B- vaše vozidlo,
C- zelené vozidlo.


27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- posledné,
B- druhé,
C- prvé.