Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 4


Dátum poslednej aktualizácie testov: 19.1.2020
- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
- Dnes už bolo spustených 52 testov
Aktuálne Testy na vodičák, resp. Testy autoškola Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok.
Veríme, že najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 4

Hranicou križovatky sa rozumie
A- miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c); kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky
B- kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivennie vozovky
C- kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov
Státím sa rozumie
A- uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie
B- prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu
C- len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahna čas 15 minút
Vodič nesmie použiť
A- zvukové výstražné znamenie na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva v obci
B- na jazdu vozidlo, ktoré svojím frebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek
C- zimné pneumatiky v období od 15. marca do 15 októbra
Vodič motocykla je počas jazdy povinný chrániť si zrak
A- okuliarmi a ochranným štítom za každých okolností
B- okuliarmi len pri snežení alebo v daždi
C- najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
A- umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslnujúce svetlo bielej farby
B- mať bezpečnostný odev oblečený
C- bezodkladne privolať odťahovú službu
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie
A- dávať znamenie o zmene smeru jazdy
B- jazdiť za žiadnych okolností rýchlosťou vyššou ako 15 km/h
C- ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to
A- platí aj pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere
B- neplatí pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere
C- neplatí pre vodiča motocykla a vodiča nemotorového vozidla
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo
A- použije vodič zvukové výstražné znamenie
B- dáva vodič svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svetiel
C- dáva vodič svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním predných hmlových svetlometov
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
A- môže zastaviť a stáť vždy v čase od 22,00 do 5,00 hodiny
B- môže stáť, ak ide o státie, ktoré nepresiahne pätnásť minút
C- nesmie zastaviť a stáť
Na priechode pre chodcov sa chodí
A- vpravo
B- vľavo
C- v strede
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak:
A- je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
B- je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
C- má uzatvorené havarijné poistenie
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi označuje
A- rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom Voľno
B- najnižšiu dovolenú rýchlosť v km/h
C- rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál s červeným svetlom "STOJ"
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
A- pravej strane
B- ľavej strane
C- ľavej strene a najviac jeden meter od vozidla
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- je poškodený lak na zadnom nárazníku
B- z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé predné zrkadlo
C- náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú defermované alebo vážne poškodené
Prívesy za osobné automobily
A- smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h
B- sa nesmú používať na prepravu osôb
C- sa nesmú používať na prepravu osôb, to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb

Táto dopravná značka
A- zakazuje zastavenie za značkou v párnych dňoch v mesiaci
B- umožňuje státie v nepárnych dňoch v mesiaci
C- zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci

Táto dopravná značka znamená
A- Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo
B- Jazdné pruhy pred križovatkou
C- Nerovnosť vozovky

Táto dopravná značka znamená
A- Cestička pre jazdcov na koňoch; značka prikazuje jazdcom na koňoch použiť takto označený pruh alebo cestičku
B- Zákaz vjazdu záprahových vozidiel; značka zakazuje vjazd záprahovým vozidlám vrátane jazdcov na koňoch
C- Priechod pre jazdcov na koňoch; značka označuje priechod pre jazdcov na koňoch

Táto dopravná značka znamená
A- Jednosmerná premávka
B- Smerová tabuľa (s jedným cieľom)
C- Prikázaný smer jazdy

Táto dopravná značka znamená
A- Cesta II. triedy
B- Rýchlostná cesta
C- Medzinárodná trasa

Táto dopravná značka znamená
A- Odpočívadlo s objektami služieb
B- Platené parkovisko
C- Obchodné centrum

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
A- vyústenie dvoch po sebe nasledujúcich lesných alebo poľných ciest na cestu
B- úsek platnosti značky, pod ktorou je tabuľka umiestnená
C- skutočný tvar dvoch po sebe nasledujúcich križovatiek a aj hlavnú a vedľajšiu cestu

Táto dodatková tabuľka označuje
A- vyhradené parkovacie miesto pre vozidlá vedené osobou sluchovo postihnutú
B- obytnú zónú
C- vyhradené parkovacie miesto pre osobu so zdravotným postihnutím

Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
A- tretie
B- prvé
C- druhé

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
A- vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami
B- vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám
C- vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami

V poradí druhé prejde cez križovatku
A- červené vozidlo
B- modré vozidlo
C- vaše vozidlo

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1.modré súčasne s vaším vozidlo, 2.zelené, 3.červené
B- 1.zelené, 2.červené, 3.modré, 4.vaše vozidlo
C- 1.vaše vozidlo, 2.zelené vozidlo, 3.modré súčasne s červeným