Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 5 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 21.8.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 5

1. Krajnicou sa rozumie
A- časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty
B- trávnatý pás medzi smerovo rozdelenými cestami
C- časť cesty určená na premávku motorových vozidiel

2. Chodníkom sa rozumie :
A- len komunikácia alebo časť cesty označená príslušnou dopravnou značkou
B- komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom
C- pravá krajnica, kde krajnica nie je, rozumie sa chodníkom pravý okraj vozovky široký jeden meter.

3. Vodič je povinný
A- sledovať situáciu v cestnej premávke len počas jazdy na diaľnici, na rýchlostnej ceste, na ceste I. triedy a obci
B- venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke
C- venovať sa plne vedeniu vozidla, sledovať situáciu v cestnej premávke je povinný len v niektorých osobitných prípadoch, najmä počas jazdy vyššou rýchlosťou a prepravy nebezpečných vecí

4. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu
A- nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
B- je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
C- môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza

5. Vodič smie cúvať
A- na jednosmernej ceste, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho
B- na železničnom priecestí, ak nie je v blízkosti vlak
C- v tuneli

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa
A- 20 m za označníkom zastávky
B- 10 m za označníkom zastávky
C- 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nieje, vo vzdialenosti kratšej ako 30m pred označníkom zastávky a 5 m za ním

7. Ak situácia za železničným priecestím nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
A- smie zastaviť na železničnom priecestí na čas, ktorý nepresiahne 3 minúty
B- nesmie vchádzať na železničné priecestie
C- smie vojsť na železničné priecestie len, ak nie je vidieť prichádzať dráhové vozidlo

8. Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici otáčanie a cúvanie
A- zakázané
B- dovolené
C- dovolené, tam, kde je stredný deliaci pás prerušený

9. Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy
A- môže obmedziť protiidúcich vodičov
B- nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
C- je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
A- zastaviť vozidlo len vtedy, ak pri dopravnej nehode boli zranené osoby
B- bezodkladne zastaviť vozidlo
C- bezodkladne zastaviť vozidlo len vtedy, ak ho o to požiadal iný účastník dopravnej nehody

11. Vodič po zastavení vozidla je povinný bezokladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
A- zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabespečovacieho zariadenia
B- pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným
C- vodič zastavil na parkovisku

12. V školskej zóne
A- nemožno stáť
B- možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov
C- možno stáť bez obmedzenia

13. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
A- nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky,
B- je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky,
C- platí len pre vodičov vozidiel s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca
B- je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria
C- vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
A- vodič je povinný po ukončení jazdy oznámiť to držiteľovi vozidla
B- považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
C- smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke


16. Táto dopravná značka
A- zakazuje predchádzanie vozidiel idúcich v kolóne
B- upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri veľkej intenzite premávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne
C- zakazuje súbežnú jazdu osobným motorovým vozidlám


17. Táto dopravná značka:
A- ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde,
B- prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo,
C- upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.


18. Táto dopravná značka znamená
A- Zákaz vjazdu autobusov
B- Vjazd autobusom povolený
C- Jazdný pruh vyhradený pre autobusy


19. Táto dopravná značka informuje o
A- smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,
B- odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,
C- obchádzkovej trase.


20. Táto dopravná značka vyznačuje
A- kde je na vozovke vybudovaný spomaľovací prah
B- miesto, na ktorom možno priečne prechádzať cez zvýšený električkový koľajový pás.
C- parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státim na chodníku a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku


21. Táto dopravná značka informuje o
A- smere jazdy k vyznačeným cieľom,
B- odbočení k turistickým cieľom,
C- rýchlostnej ceste.


22. Táto dopravná značka znamená
A- odporúčané rýchlosti
B- Všeobecné najvyššie dovolené rýchlosti
C- Obmedzenie v jazdných pruhoch


23. Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou
A- obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou vyznačenú hranicu,
B- obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu,
C- vyznačuje najvyššie dovolené zaťaženie vozidla pripadajúce na dvojnápravu.


24. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
A- prvé
B- druhé
C- posledné


25. Vodič červeného vozidla smie
A- na signál zelenej šípky pokračovať v jazde vpravo; pritom má prednosť pred zeleným vozidlom, ale musí dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere
B- prejsť cez križovatku súčasne s vodičom modrého vozidla; pritom nesmie ohroziť vodiča zeleného vozidla idúceho vo voľnom smere a nesmie obmedziť chodcov
C- na signál zelenej doplnkovej šípky odbočiť vpravo; pritom musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere


26. Ako posledné prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo
B- modré vozidlo
C- zelené vozidlo


27. Ako prvé prejdú cez križovatku
A- vaše vozidlo súčasne s električkou prichádzajúcou sprava
B- vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom
C- obidve električky súčasne