Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 5


Dátum poslednej aktualizácie testov: 19.1.2020
- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
- Dnes už bolo spustených 556 testov
Aktuálne Testy na vodičák, resp. Testy autoškola Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok.
Veríme, že najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 5

Krajnicou sa rozumie
A- časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty
B- trávnatý pás medzi smerovo rozdelenými cestami
C- časť cesty určená na premávku motorových vozidiel
Chodníkom sa rozumie :
A- len komunikácia alebo časť cesty označená príslušnou dopravnou značkou
B- komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom
C- pravá krajnica, kde krajnica nie je, rozumie sa chodníkom pravý okraj vozovky široký jeden meter.
Vodič je povinný
A- sledovať situáciu v cestnej premávke len počas jazdy na diaľnici, na rýchlostnej ceste, na ceste I. triedy a obci
B- venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke
C- venovať sa plne vedeniu vozidla, sledovať situáciu v cestnej premávke je povinný len v niektorých osobitných prípadoch, najmä počas jazdy vyššou rýchlosťou a prepravy nebezpečných vecí
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu
A- nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
B- je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
C- môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza
Vodič smie cúvať
A- na jednosmernej ceste, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho
B- na železničnom priecestí, ak nie je v blízkosti vlak
C- v tuneli
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa
A- 20 m za označníkom zastávky
B- 10 m za označníkom zastávky
C- 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nieje, vo vzdialenosti kratšej ako 30m pred označníkom zastávky a 5 m za ním
Ak situácia za železničným priecestím nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
A- smie zastaviť na železničnom priecestí na čas, ktorý nepresiahne 3 minúty
B- nesmie vchádzať na železničné priecestie
C- smie vojsť na železničné priecestie len, ak nie je vidieť prichádzať dráhové vozidlo
Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie
A- zakázané
B- dovolené
C- dovolené, tam, kde je stredný deliaci pás prerušený
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy
A- môže obmedziť protiidúcich vodičov
B- nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
C- je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
A- zastaviť vozidlo len vtedy, ak pri dopravnej nehode boli zranené osoby
B- bezodkladne zastaviť vozidlo
C- bezodkladne zastaviť vozidlo len vtedy, ak ho o to požiadal iný účastník dopravnej nehody
Vodič po zastavení vozidla je povinný bezokladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
A- zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabespečovacieho zariadenia
B- pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným
C- vodič zastavil na parkovisku
V školskej zóne
A- nemožno stáť
B- možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov
C- možno stáť bez obmedzenia
Pokyny policajta
A- nie sú nadradené svetelným signálom
B- sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, dopravným značkám a svetelným signálom
C- nie sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, avšak sú nadradené dopravným značkám a svetelným signálom
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca
B- je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria
C- vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
A- vodič je povinný po ukončení jazdy oznámiť to držiteľovi vozidla
B- považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
C- smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke

Táto dopravná značka
A- zakazuje predchádzanie vozidiel idúcich v kolóne
B- upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri veľkej intenzite premávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne
C- zakazuje súbežnú jazdu osobným motorovým vozidlám

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na
A- železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m a na tvar kríženia cesty so železničnou dráhou
B- prekážku cestnej premávky
C- mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou

Táto dopravná značka znamená
A- Zákaz vjazdu autobusov
B- Vjazd autobusom povolený
C- Jazdný pruh vyhradený pre autobusy

Táto dopravná značka znamená
A- Prikázaný smer obchádzania
B- Zmena smeru okruhu
C- Jednosmerná premávka

Táto dopravná značka vyznačuje
A- kde je na vozovke vybudovaný spomaľovací prah
B- miesto, na ktorom možno priečne prechádzať cez zvýšený električkový koľajový pás.
C- parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státim na chodníku a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku

Táto dopravná značka znamená
A- Zmena smeru jazdy
B- prikázaný smer jazdy
C- vyhradené jazdné pruhy

Táto dopravná značka znamená
A- odporúčané rýchlosti
B- Všeobecné najvyššie dovolené rýchlosti
C- Obmedzenie v jazdných pruhoch

Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou
A- obmedzuje platnosť značky na vozidlo, ktorého celková hmotnosť je menšia ako údaj uvedený na tabuľke
B- obmedzuje platnosť zákazu na vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na tabuľke; pri jazdnej súprave rozhoduje súčet najväčších pripustných celkových hmotností vozidiel
C- vyznačuje najvyššie dovolené zaťaženie vozidla pripadajúce na dvojnápravu

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
A- prvé
B- druhé
C- posledné

Vodič červeného vozidla smie
A- na signál zelenej šípky pokračovať v jazde vpravo; pritom má prednosť pred zeleným vozidlom, ale musí dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere
B- prejsť cez križovatku súčasne s vodičom modrého vozidla; pritom nesmie ohroziť vodiča zeleného vozidla idúceho vo voľnom smere a nesmie obmedziť chodcov
C- na signál zelenej doplnkovej šípky odbočiť vpravo; pritom musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere

Ako posledné prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo
B- modré vozidlo
C- zelené vozidlo

Ako prvé prejdú cez križovatku
A- vaše vozidlo súčasne s električkou prichádzajúcou sprava
B- vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom
C- obidve električky súčasne