Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 6 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 6

1. Motorovým vozidlom sa rozumie
A- koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom
B- nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus
C- vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mopeda, traktora a motorového ručného vozíka

2. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
A- počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal
B- počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo
C- neobchádzať ani nepredchádzať vozidlo prepravujúce nebezpečné veci a jazdiť za takýmto vozidlom vo vzdialenosti najmenej 50 m

3. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas
A- prepravy nebezpečného nákladu
B- núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky
C- jazdy na diaľnici rýchlosťou nižšou ako 80 km/h

4. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako
A- 10 m od začiatku a 5 m od konca nástupného ostrovčeka
B- 10 m od začiatku a 10 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka
C- 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3m

5. Predné svetlá a zadné svetlá do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
A- len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety
B- vždy za zníženej viditeľnosti
C- len za hmly, sneženia alebo za dažďa

6. Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
A- zakázané; vliecť sa nesmie ani motorové vozidlo s návesom
B- dovolené, ak najvätšia pripustná celková hmotnosť vlečeného vozidla a prívesu nepresahuje 3 500 kg
C- zakázané, smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom

7. Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať
A- všade tam, kde neohrozí vodičov iných vozidiel
B- všade tam, kde je to preňho najvýhodnejšie
C- len na miestach na to určených

8. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do
A- 80 % prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla
B- prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet povolených miest uvedených v osvedčení o evidencii
C- pohotovostnej hmotnosti vozidla

9. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
A- v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev
B- po pravej krajnici
C- v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.

10. Do pešej zóny je povolený vjazd
A- len bicyklom a motocyklom
B- len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka
C- všetkým vozidlám, ak nejazdia rýchlosťou vyššou ako 20 km/h

11. Pokyny policajta
A- nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení
B- sú nadradené pokynom vyplývyjúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení
C- sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek, ale nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných zariadení

12. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
A- do takejto križovatky vchádza
B- dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode
C- z takejto križovatky vychádza

13. Výstražné značky
A- upozorňujú na miesto, kde vodič motorového vozidla musí spomaliť a prípadne aj zastaviť vozidlo
B- informujú účastníkov cestnej premávky o zmene organizácie dopravy
C- upozorňujú účastníkov cestnej premávky na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti.

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
A- najmenej dva zakladacie kliny pre každú nápravu motorového vozidla
B- homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
C- dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu
B- výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený
C- nie je na čelnom skle zatemňovací pás. ktorý umožňuje najmenej 50% priepustnosti svetla


16. Táto dopravná značka znamená
A- Zákaz státia na krajnici
B- Odletujúci štrk
C- Nebezpečenstvo poškodenia pneumatík


17. Táto dopravná značka upozorňuje na
A- úsek cesty, na ktorom sa vykonávajú meteorologické merania
B- blízkosť letiska
C- úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky


18. Táto dopravná značka znamená
A- Najnižšia dovolená rýchlosť
B- Najvyššia dovolená rýchlosť
C- Odporúčaná rýchlosť


19. Táto dopravná značka znamená
A- Najnižšia dovolená rýchlosť
B- Najvyššia dovolená rýchlosť
C- Odporúčaná rýchlosť


20. Táto dopravná značka znamená:
A- Zákaz vjazdu,
B- Slepá cesta,
C- Križovatka tvaru „T“.


21. Táto dopravná značka informuje o
A- obchádzkovej trase,
B- smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,
C- odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch.


22. Táto dopravná značka
A- informuje o počte jazdných pruhov,
B- informuje o jednosmernej premávke,
C- označuje prikázaný smer jazdy.


23. Táto dopravná značka informuje o
A- rýchlostnej ceste,
B- odbočení k turistickým cieľom,
C- smere jazdy k vyznačeným cieľom.


24. Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
A- druhé
B- tretie
C- prvé


25. Ako posledné prejde cez križovatku
A- červené vozidlo
B- zelené vozidlo
C- modré vozidlo


26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1. zelené, 2. modré, 3 vaše vozidlo
B- 1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo
C- 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené


27. V poradí druhé prejde cez križovatku
A- zelené vozidlo
B- červené vozidlo
C- vaše vozidlo sučasne so žltým vozidlom