Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 7 Naše testy sú upravené v súvislosti s novelou zákona platnou od 1.4.2020 
- Dátum poslednej aktualizácie testov: 6.11.2020
- Staré testy (do 1.4.2020) si stále môžete vyskúšať tu.

- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
Tieto Testy na Vodičák Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení v autoškole, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok. Najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 7

1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie
A- prípojne vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím
B- vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus
C- aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg.

2. Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
A- počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal
B- nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou
C- za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia

3. Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
A- z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu
B- z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu
C- z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu

4. Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
A- vpravo; vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu
B- vľavo; vpravo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vľavo bráni prekážka
C- za každých okolností vľavo

5. Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu
A- zľava
B- sprava
C- po jednosmernej ceste

6. Vodič sa nesmie otáčať
A- na železničnom priecestí a vo vzdialenosti 200 m pred ním
B- na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti
C- na žiadnej križovatke

7. Vodič smie zastaviť a stáť na
A- moste
B- jednosmernej ceste vľavo aj vpravo
C- električkovom koľajovom páse

8. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič
A- nesmie vchádzať na železničné priecestie
B- smie vchádzať na železničné priecestie
C- je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou

9. Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať
A- svetelné výstražné znamenie
B- zvukové výstražné znamenie
C- zvukové výstražné znamenie a svetelné výstražné znamenie

10. Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný
A- odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný
B- oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu
C- použiť zariadenie proti neoprávnenému použitiu vozidla

11. Za motorovým vozidlom s prívesom sa
A- smie vliecť len jedno motorové vozidlo
B- smie vliecť len motocykel
C- nesmie vliecť iné motorové vozidlo

12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Čakaj!“ povinnosť
A- dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom
B- pripraviť sa na jazdu
C- zastaviť vozidlo

13. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
A- žltou zástavkou s rozmermi najmenej 40x40 cm, za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou
B- reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol
C- vždy žltými a čiernymi pruhmi

14. Činná plocha plášťa pneumatiky na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok
A- 1,5 mm na osobnom automobile,
B- 1,6 mm na osobnom automobile,
C- 1,7 mm na osobnom automobile.

15. Prívesy za osobné automobily
A- smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/hod
B- sa nesmú používať na prepravu osôb
C- sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb


16. Táto dopravná značka upozorňuje na
A- železničné priecestie bez závor
B- kríženie cesty s električkovým koľajovým pásom
C- križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami


17. Táto dopravná značka:
A- ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde,
B- prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo, na takom mieste odkiaľ má na vozovku náležitý rozhľad,
C- upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.


18. Táto dopravná značka znamená
A- Prednosť protiidúcich vozidiel
B- Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
C- Obojsmerná premávka


19. Táto dopravná značka
A- prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky
B- prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy
C- informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík


20. Táto dopravná značka znamená
A- Podjazd alebo nadjazd
B- Diaľnica
C- Hlavná cesta


21. Táto dopravná značka znamená
A- Cesta III. triedy
B- Medzinárodná trasa
C- Cesta II. triedy


22. Táto dopravná značka znamená
A- Jazdný pruh pre pomalé vozidlá
B- Zastávkový pruh
C- Zvýšenie počtu jazdných pruhov


23. Táto dopravná značka informuje o
A- odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,
B- smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,
C- obchádzkovej trase.


24. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
A- prvé
B- posledné
C- druhé


25. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
A- 1.červené, 2.modré, 3.zelené,
B- 1.zelené, 2.modré, 3.červené,
C- 1.modré, 2.zelené, 3.červené


26. Ako prvé prejde cez križovatku
A- červené vozidlo
B- vaše vozidlo
C- žlté vozidlo


27. V poradí druhé prejde cez križovatku
A- vaše vozidlo
B- žlté vozidlo
C- červené vozidlo