Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!
Zoznam testov
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Skúšobný test na vodičský preukaz číslo 8


Dátum poslednej aktualizácie testov: 19.1.2020
- Informácie o testoch autoškola: prečítať
- Na čo si dať pozor: prečítať
- Dopravné situácie: križovatky
- Dnes už bolo spustených 50 testov
Aktuálne Testy na vodičák, resp. Testy autoškola Vám prináša portál KvízMajster úplne zadarmo. Ak Vám naše testy pomohli pri učení, prosím dajte o tom vedieť svojím spolužiakom, alebo umiestnite odkaz na ne zo svojich stránok.
Veríme, že najlepšie veci sú zadarmo.
* Toto je náhľad ako by približne vyzeral Váš skutočný test v autoškoleVytlačiť test
Test na vodičský preukaz číslo: 8

Neobmedzením sa rozumie povinnosť
A- spolujazdca nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou
B- účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal
C- vodiča za žiadnych okolností nevyrušovat vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
A- vodiča počínať si tak, aby inému vodičovi nijako neprekážal
B- účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy
C- chodca prechádzajúceho na priechode pre chodov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava
Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe
A- ktorá je mladšia ako 25 rokov, aj keď inak spĺňa ustanovené podmienky
B- ktorej totožnosť nepozná
C- ktorá nemá najmenej dvojročnú prax vo vedení motorových vozidiel
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy
A- nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla
B- smie ohroziť vodiča jazdiaceho za ním
C- nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
A- s odstupom najmenej 3m
B- vľavo
C- vpravo
Pri zastavení a státí, vodič je povinný
A- čo najlepšie využiť miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta
B- ponechať bočný odstup od vozidla najmenej 1,5 m
C- použiť vždy prenosný výstražný trojuholník.
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo, alebo ak je počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič
A- nesmie vchádzať na železničné priecestie
B- smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je dávaná výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami
C- smie vchádzať na železničné priecestie, ak ide o nákladný vlak
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
A- má funkčné predné svetlomety do hmly
B- je vybavené zariadením na spájanie vozidiel
C- má účinné riadenie a brzdy
Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
A- zákaz státia; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky
B- najvyššie dovolené rýchlosti jazdy
C- zákaz státia a najvyššie dovolené rýchlosti
Účastník dopravnej nehody je
A- len osoba, ktorá dopravnú nehodu zavinila
B- osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode
C- len vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode
Chodec
A- smie prekonávať zábradlie alebo iné zábrany, ak v blízkosti nie je priechod pre chodcov
B- nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany
C- nesmie na priechode pre chodcov fajčiť
V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel
A- zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak
B- zakázané len na chodníku
C- povolené na akomkoľvek mieste na ceste
Ak je nesúhlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami
A- vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám
B- zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám
C- nadradená je dopravná značka umiestnená bližšie ku križovatke
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
A- najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel
B- kľúč na matice alebo skrutky kolies
C- náhradný stierač
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
A- nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti
B- stav ovládacieho pedálu a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožnujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy
C- nie sú aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatkníkmi, podbehmi)

Táto dopravná značka znamená
A- Prikázaný smer jazdy vľavo
B- Zákaz otáčania
C- Zákaz odbočovania vľavo

Táto dopravná značka
A- zakazuje zastavenie za značkou v párnych dňoch v mesiaci
B- umožňuje státie v nepárnych dňoch v mesiaci
C- zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
A- vedľajšiu cestu, vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu
B- miesto kríženia cesty s diaľnicou
C- prikázaný smer jazdy cez križovatku

Táto dopravná značka znamená
A- Rýchlostná cesta
B- Jazdný pruh vyhradený pre osobné automobily
C- Parkovisko (pozdĺžne státie)

Táto dopravná značka
A- informuje o uzávierke cesty
B- vyznačuje obmedzenie v jazdnom pruhu
C- informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere jeho obchádzania

Táto dopravná značka znamená
A- Koniec pešej zóny
B- Koniec zákazu hier na ceste
C- Koniec obytnej zóny

Táto dopravná značka vyznačuje
A- blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary do súvislej čiary
B- prikázaný smer jazdy cez križovatku
C- prikázaný smer jazdy vpravo

Toto dopravné zariadenie je
A- spomaľovací prah
B- smerovka pre policajtov
C- smerový stĺpik

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
A- 1.modré, 2.zelené, 3.červené
B- 1.červené, 2.modré, 3.zelené
C- 1.zelené, 2.modré, 3.červené

V poradí druhé prejde okolo prekážky
A- modré vozidlo
B- červené vozidlo
C- zelené vozidlo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
A- druhé
B- posledné
C- prvé

Ako posledné prejde cez križovatku
A- žlté vozidlo
B- vaše vozidlo
C- zelené vozidlo