Ktorý orech je tvarom najviac podobný ľudskému mozgu?
lieskový orech
jadro vlašského orecha
kešu orech
Aký ťažký je približne ľudský mozog?
700 g
1300 g
1700 g
Ako voláme miesto v mozgu, kde sa stýkajú neuróny navzájom alebo neuróny s inými bunkami?
synapsia
synkopa
syntax
Kortex je odborný názov pre ...
mozoček
mozgový kmeň
mozgovú kôru
Medzinárodná organizácia združujúca ľudí s vysokým IQ sa volá ...
menza
bistro
kantína
Ktorá časť mozgu zodpovedná za motorické funkcie?
veľký mozog
mozoček
predný mozog
Aké máme základné druhy pamäti?
krátkodobá, dlhodobá a strachová
krátkodobá, dlhodobá a komická
krátkodobá, dlhodobá a senzorická
Z koľkých nervových buniek sa skladá ľudský mozog?
100 miliárd
10 miliárd
1 miliarda
Mozog tvorí len dve percentá telesnej hmotnosti, ale pre svoju činnosť spotrebuje veľké množstvo prijatej energie. Koľko percent z prijatej energie spotrebuje mozog?
asi 40%
asi 30%
asi 20%
Ako sa volá vyšetrovacia metóda, ktorou sledujeme aktivitu mozgu?
ENG
EEG
EMG
Ktorá časť mozgu zabezpečuje základné funkcie ako je tlkot srdca a dýchanie?
prefrontálny kortex
lymfatický systém
mozgový kmeň
Pravý a ľavý mozog sú zodpovedné za rôzne funkcie: ľavý skôr lineárne, logické myslenie, jazyk, čísla a analýzy, farby, rytmus, emócie a intuíciu. Ako sa volá najznámejšia technika, ktorá organizuje informácie a myšlienky tak, aby do nich vniesla systém a poriadok a oslovuje obe polovice mozgu?
Mind Mapping
Mind Scribbling
Mind Booking
Pred niekoľkými rokmi vedci uspeli pri identifikácii mozgových buniek, vysvetľujú tak, ako vzniká súcit a prečo človek sám trpí pri pohľade na bolesť. Ako sa volajú tieto mozgové bunky?
dvojité neuróny
zrkadlové neuróny
imitačné neuróny
Stratu pamäti voláme odborným termínom ...
anémia
amnestia
amnézia
Počas toho ako rozmýšľaš, ktorá odpoveď na túto otázku je správna, ktorú časť svojho mozgu práve zapájaš?
prefrontálny kortex
premotorický kortex
medzimozog

www.kvizmajster.sk