Muž na obrázku je/bol
spisovateľ
herec
politik
Krstné meno ženy na obrázku je
Avril
Amy
Katy
K mužovi na obrázku patrí výrok
Škola hrou
A predsa sa točí
Blažená prostota
Muž na obrázku sa preslávil ako
módny návrhár
priekopník počítačového priemyslu
filmový režisér
Život a práca ženy na obrázku boli späté predovšetkým
s Indiou
so Sudánom
s Peru
Muž na obrázku vstúpil do svetových dejín ako vedúca osobnosť revolučných udalostí v roku
1914
1917
1918
Žena na obrázku je slávna
moderátorka
športovkyňa
modelka
Muž na obrázku je pôvodom
Maďar
Slovák
Čech
Muž na obrázku je interpretom piesne
Angie
Diana
Jeanny
Muž na obrázku je slávny
hudobný skladateľ
maliar
spisovateľ
Muž na obrázku
objavil charakteristickú štruktúru DNA
bol autorom základnej teórie konvenčnej supravodivosti
objasnil fotoelektrický jav

www.kvizmajster.sk