Koľko váži ľudské oko ?
7 gramov
8 gramov
10 gramov
Koľko váži ludský mozog ?
1 424 gramov
1 524 gramov
1 924 gramov
Koľko váži ľudská duša ?
dvadsaťjeden gramov
dvadsaťdva gramov
dvadsaťosem gramov
Koľko váži ludska koža ?
3 kg
5 kg
2 kg
Koľko váži ludske srdce ?
300 g u muža a 250 g u žien
350g u muža a 250 g u žien
300 g u muža a 230 g u žien
Koľko vazi liter mlieka ?
1.030 kg
1 kg
1.130 kg
Koľko vazi 1 ml destilovanej vody ?
1g
2g
3g
Koľko vazi 1ml ortuťe
13 g
15g
2 g
Koľko váži samec slona afrického ?
6t
7t
3t
Koľko váži samica slona afrického ?
3t
5t
6t
kolko vazi 4 GB dat internetu ?
0,00000000000000000001 g
0,00000000000000000000001 g
0,0000001 g

www.kvizmajster.sk