Čo veľmi hryzie, aj keď nemá zuby?
starý pes
zlé svedomie
blchy
Čo ide na hlave do školy?
voš
nevyspatý žiak
čiapka
Letí, dudre, píska, i dverami trieska,a predsa nie je človek. Čo je to?
zviera
vietor
vták
Ktorý mlyn je bez vody?
starý mlyn
vodný mlyn
veterný mlyn
Beží, beží, nezáleží, nemá auto, ani sane a predsa nikdy neustane. Čo je to?
maratónec
čas
chlapík, ktorého naháňa lev
Čo každý večer príde do domu?
manžel/manželka z práce
návšteva
tma
Z konopí má telo a z mäsa šaty, čo je to?
sviečka
kôň
sláčik
Ktoré hodiny sú bez koliesok?
digitálne
náramkové
slnečné
Ktorý dom je bez dreva a bez kameňa?
panelový
chatrč
slimačí
Čo páli a nie je oheň?
pŕhľava
studený plameň
sporák

www.kvizmajster.sk