Dievča, čo robíš v rose studenej? Vijem ti pierko, pierečko, prierko z ruže ...
zelenej
červenej
ružovej
Hej, lepšie na doline, ako na rovine: hora ma počuje, nič...
nekomentuje
neprezradzuje
nevyžaluje
Ide furman dolinou, ide furman dolinou a zbojníci...
bučinou
dolinou
roklinou
Ja som bača veľmi starý, nedožijem do jari: nebudú mi kukučky kukať na tom mojom ...
košiari
salaši
stožiari
Láska, bože, láska, kde ťa ľudia
sejú
majú
berú
Moje milé, premilené jahody, všetky ste mi popadali do ...
trávy
vody
blúzky
Prídi, Janík premilený, prídi k nám, ja ti ..........pierko dám
do košíka
do košieľky
za klobúčik
Trenčianske hodiny smutne bijú, že ma s mojou milou
rozdeľujú
rozlučujú
spájajú
Zaleť sokol, biely vták, ku môjmu ....
drahému
domčeku
milému
Bodajže vás, vy mládenci, čerti vzali, keď ste vy mňa na ten tanec ....
nevolali
nepozvali
nezobrali

www.kvizmajster.sk