Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!

Základy geometrie
Ako sa volá geometrický útvar ohraničený písmenami AB?


stredná priečka
úsečka
uhlopriečka

Kolmica označená písmenom o sa nazýva


súradnicová os
horizontálna os
os súmernosti

Koľko rozmerov má úsečka?


1
0
2

Ako sa tento rozmer nazýva?


šírka
dĺžka
výška

Priamky p a q sú


rôznobežné
mimobežné
rovnobežné

Názov krivky na obrázku je


cykloida
špirála
elipsa

Ako sa volá bod označený písmenom F?


ohnisko
ťažisko
vrchol

Ako sa volá priamka, ktorá má s elipsou prienik v bode T?


tetiva
dotyčnica
ťažnica

Názov krivky na obrázku je


špirála
hyperbola
fokála

Spoločný názov pre elipsu a hyperbolu je


fraktál
cyklometrická funkcia
kužeľosečka

Doplňte chýbajúce dve kužeľosečky.


kružnica a parabola
sínusoida a kružnica
závitnica a Archimedova špirála

Ako sa volá časť geometrie, ktorá skúma telesá?


planimetria
stereometria
neeuklidovská geometria

Ako sa nazýva modrá prerušovaná čiara na obrázku?


stenová uhlopriečka
uhlopriečka podstavy
telesová uhlopriečka

Ako sa volajú časti telesa označené otáznikom?


bočnice
podstavy
roviny

Ako voláme zvyšné steny telesa?


plášť
obal
skelet

Ako sa volá uhol α na obrázku?


priamy
konvexný
plný

Aký geometrický útvar tvorí podstavu telesa na obrázku?


kružnica
kruh
romboid

Určte dĺžku strany b.


8 cm
8,5 cm
9 cmAutor testu je: kimka
Dátum vytvorenia: 30.5.2017
Test bol vyhodnotený: 890 krát

Za všetky texty a obrázky použité v kvízoch zodpovedajú ich autori. Ich obsah sa nemusí zhodovať s názormi a postojmi KvízMajstra. V prípade, že máte znalosť, že niektorý text, fotka alebo obrázok porušuje tieto podmienky, prosím dajte nám o tom vedieť a tento obsah bude zo servera odstránený. Tieto testy spravuje moderátor energizer