Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!

Biblický kvíz
Ako sa volal muž o ktorom sa hovorí v knihe Genezis, že chodil s Bohom a Boh ho vzal?


Abakuk
Adam
Henoch

Ako sa volal prvý veľkňaz?


Áron
Dávid
Šalamún

Názov púšte z ktorej ohlasoval Ján Krstiteľ ,,Robte pokánie lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo?


Aramejska
Egyptská
Judejska

Ako sa volali prví dvaja apoštoli ktorých si Ježiš povolal?


Peter a Ondrej
Marek a Peter
Jakub a Ján

Komu Ježiš uzdravil testinu?


Peter
Jakub
Ján

Akú prácu vykonával Jakub Zebedejom so svojím bratom Jánom keď ich Ježiš povolal?


Opravovali siete
Chytali ryby
Stavali stany

Aké povolanie vykonával Matúš predtým ako ho Ježiš povolal?


Bol rybár
Bol veľkňaz
Bol mýtnik

Koľko rokov mal Ježiš keď sa stratil v chráme?


12
10
8

Od koľkých rokov nadol dal Herodes pozabíjať deti v Betleheme?


od 5
od 3
od 2

Kto vyslovil túto vetu ,,Hovor Pane tvoj sluha počúva~


Samuel
Pavol
Dávid

Čo kúpili veľkňazi za peniaze, ktoré vrátil Judáš po zrade Pána Ježiša?


Stotníkovo pole
Hrnčiarovo pole
Dom

Kto povedal Jozefovi aby dal synovi meno Ježiš?


prorok
anjel Pánov
Mária

Kam odišiel Jozef s Máriou keď Herodes hľadal dieťatko aby ho zahubil?


Egypt
Babylon
SamáriaAutor testu je: Blacky
Dátum vytvorenia: 8.9.2017
Test bol vyhodnotený: 1733 krát

Za všetky texty a obrázky použité v kvízoch zodpovedajú ich autori. Ich obsah sa nemusí zhodovať s názormi a postojmi KvízMajstra. V prípade, že máte znalosť, že niektorý text, fotka alebo obrázok porušuje tieto podmienky, prosím dajte nám o tom vedieť a tento obsah bude zo servera odstránený. Tieto testy spravuje moderátor energizer