Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!

Chránené živočíchy




V minulosti patril jasoň červenooký k pomerne bežným druhom, v súčasnosti je ohrozeným živočíchom. Tento pekný motýľ vždy bol a žiaľ asi aj bude významným zberateľským artiklom. Vedci študujúci motýle sú


etymológovia


enológovia


entomológovia



Netopier brvitý je charakteristický nápadným hrdzavým až hnedočerveným zafarbením. Patrí k zraniteľným druhom. Ohrozuje ho nelegálny vstup do jeho zimovísk, či používanie pesticídov. Vzhľadom na jeho veľkosť dosahuje obdivuhodný vek. Môže sa dožiť až


22 rokov


62 rokov


42 rokov



Na obrázku sú odtlačky labiek a typická stavba až meter dlhého, zavalitého hlodavca s hustou srsťou a dlhým plochým neosrsteným chvostom, ktorý mu slúži ako kormidlo. Patrí k ohrozeným živočíchom. Ide o


vydru riečnu


ondatru pižmovú


bobra vodného



Fuzáč veľký žije v teplejších južných oblastiach. Nesadá na kvety, ale na kmene stromov, kde olizuje šťavu a vlahu. Ohrozený je hlavne odstraňovaním starých solitérnych dubov. Patrí medzi naše najväčšie chrobáky, jeho telo môže dosahovať dĺžku až


55 mm


24 mm


113 mm



Korytnačka močiarna sa vyskytuje na niektorých lokalitách našich nížin. Ohrozuje ju narušenie a zánik biotopov, ničenie vajíčok a mláďat, či úhyn samíc pri migrácii na miesta kladenia vajíčok. Jej slávnou a vzácnou príbuznou je korytnačka slonia, ktorá žije výlučne


na Falklandoch


na Galapágoch


na Veľkonočných ostrovoch



Medzi zraniteľné živočíšne druhy patrí aj jašterica (Lacerta viridis) na obrázku. Je najväčšou zo štyroch druhov jašteríc žijúcich na Slovensku, dorastá do dĺžky až 40 cm. Jej výskyt je obmedzený na najteplejšie oblasti. Ide o


jaštericu múrovú


jaštericu živorodú


jaštericu zelenú



Rosnička zelená je drobná milá žabka, ktorá sa najmä v noci ozýva „veľkým krikom“. V minulosti bola veľmi rozšírená, no dnes, keď čoraz väčšmi ničíme jej prirodzené prostredie, je už ohrozeným druhom. Ľudia v minulosti verili, že dokáže predpovedať


zemetrasenie


počasie


niečiu smrť



Chránená vážka jednoškvrnná je stredne veľká vážka s dĺžkou tela asi 40 mm a rozpätím krídel až do 65 mm. Pre vážky je charakteristická veľmi pohyblivá hlava, ktorou môžu otočiť až o 180 stupňov a nakloniť ju dozadu o 70 stupňov. Po stranách hlavy majú veľké zložené oči, ktoré sa u niektorých druhov môžu skladať až


z 28 000 očiek


z 8 000 očiek


zo 128 000 očiek



Sága stepná je zaradená do Červeného zoznamu živočíchov ako ohrozený druh. Patrí k najväčším druhom hmyzu (12 cm) v strednej Európe. Ohrozujú ju hlavne sekundárne zarastanie lesom, intenzívne pasenie a odchyt zberateľmi. Zaraďujeme ju do radu hmyzu


blanokrídlovce


rovnokrídlovce


sieťokrídlovce



Znečisťovanie vodných tokov spôsobilo, že korýtko riečne, ktoré bolo v minulosti jedným z najrozšírenejších lastúrnikov na našom území, patrí dnes k zraniteľným druhom slovenskej fauny. Pre zástupcov triedy lastúrnikov je charakteristické, že ich obehovým systémom preteká


tkanivový mok


likvor


hemolymfa



Plch lesný je drobný hlodavec, dosahuje váhu 17-32 g a dĺžku 77-112 mm. V Červenom zozname je zaradený medzi živočíchy vyžadujúce ďalšiu pozornosť. Podľa druhu potravy ktorou sa živí, ho zaraďujeme medzi


bylinožravce


všežravce


mäsožravce



Naša najväčšia šelma, medveď hnedý, patrí medzi zraniteľné živočíšne druhy. Najviac ho ohrozujú nadmerné výruby lesov, vyrušovanie a nediferencovaný regulačný lov. Podobne ohrozený je aj jeho menej známy, oveľa menší príbuzný medveď malajský, ktorý je na obrázku


X


Y


Z





Autor testu je: kimka
Dátum vytvorenia: 22.11.2018
Test bol vyhodnotený: 779 krát

Za všetky texty a obrázky použité v kvízoch zodpovedajú ich autori. Ich obsah sa nemusí zhodovať s názormi a postojmi KvízMajstra. V prípade, že máte znalosť, že niektorý text, fotka alebo obrázok porušuje tieto podmienky, prosím dajte nám o tom vedieť a tento obsah bude zo servera odstránený. Tieto testy spravuje moderátor energizer