Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:(zabudli ste?)
Ešte nemáte konto? Pridajte sa k nám!

Test zo súkromnej bezpečnosti SBS
Zákon o súkromnej bezpečnosti upravuje poskytovanie služieb v oblasti


súkromnej bezpečnosti


civilnej bezpečnosti


bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciáchSúkromná bezpečnost sa prevádzkuje ako


bezpečnostná služba a technická služba


ochranná služba


technická službaJednou z foriem strážnej služby je


hľadanie osôb


projektovanie zabezpečovacích systémov


ochrana majetku na inom než verejne prístupnom miesteStrážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je


ochranná služba


detektívna služba


bezpečnostná službaVlastná ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovaná


pre cudzie právnické osoby


pre vlastnú potrebu


pre iné fyzické osoby a právnické osobyTechnická služba na ochranu majetku a osoby je upravená v


trestnom poriadku


zákone o súkromnej bezpečnosti


správnom poriadkuSúkromnú bezpečnostnú službu možno prevádzkovať len na základe


licencie


živnostenského listu


koncesieAk je vykonaný zásah podľa zákona o súkromenj bezpečnosti, pri ktorom bola osoba zranená, je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania okrem ďalšieho povinná


zabrániť úteku poradenej osoby


privolať lekára


poskytnúť osobe, ktorá bola pri tejto činnosti zranená, neodkladne nevyhnutnú pomoc vrátane privolania lekáraOsoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti používať maskovanie tváre


nesmie


smie v prípade, ak je ohrozený jej život a zdravie


smie so súhlasom orgánu štátneho dozoruZadržať preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, policajt pri výkone kontroly činnosti


nie je oprávnený


je oprávnený


je oprávnený len v prípade, ak je táto osoba pod vplyvom alkoholu

Autor testu je: irongear
Dátum vytvorenia: 27.10.2011
Test bol vyhodnotený: 20561 krát

Za všetky texty a obrázky použité v kvízoch zodpovedajú ich autori. Ich obsah sa nemusí zhodovať s názormi a postojmi KvízMajstra. V prípade, že máte znalosť, že niektorý text, fotka alebo obrázok porušuje tieto podmienky, prosím dajte nám o tom vedieť a tento obsah bude zo servera odstránený. Tieto testy spravuje moderátor energizer