OSEMSMEROVKY


Vašou úlohou je vyriešiť zadanie vedomostnej otázky vyplnením Osemsmerovky. Ak sa Vám podarí vyriešiť zadanie v rekordnom čase, môže byť Vaše meno na čestnom mieste pod tajničkou